Avtalsförhandlingarna mellan facket Handels och arbetsgivarna Svensk Handel befinner sig i ett intensivt skede.

– Vi försöker mejsla fram lösningar i frågor vi tycker är viktiga. Vårt mål är att man ska kunna leva på sin lön. Det innebär rimlig lönehöjning, chans att få fler timmar på kontraktet och stopp för hyvling av arbetstid, säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

Hur ska ”märket” tolkas?

Hur mycket lönerna ska öka och hur länge avtalen ska gälla beror på vad fack och arbetsgivare i industrisektorn kommer överens om, det så kallade ”märket”.

Efter att de första kollektivavtalen i industrin finns på plats väntas det dröja några dagar innan handelns avtal kan bli klara.

Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo har sagt till Handelsnytt att hon räknar med att Handels kommer att varsla om strejk, bland annat eftersom fack och arbetsgivare brukar vara oense om hur industrins ”märke” ska tolkas i andra branscher.

Detta hände i förra avtalsrörelsen 2022. Arbetsgivarna nekade då till att märket skulle innebära att branscher med lägre löneläge, som handeln, skulle få procentuellt högre löneökningar än industrin.

Linda Palmetzhofer säger att det i år bör blir lättare att tolka märket.

– LO-förbundens gemensamma krav är tydligare formulerade den här gången, säger hon.

Extra höjning av minimilöner

LO-förbunden driver också gemensamma krav om extra höjningar av avtalens minimilöner. Handels kräver att minimilönerna höjs med 1 370 kronor per månad och heltidsanställd.

Linda Palmetzhofer betonar att detta krav ska rymmas inom det löneutrymme som industrins märke slår fast. Handelns arbetsgivare har krävt att minimilönerna inte ska höjas alls, så här stod parterna långt ifrån varandra när förhandlingarna började.

Inflationen i Sverige är fortsatt hög, inte minst på mat, där priserna ökat 22 procent på ett år. Hur rimligt är då LO-facken lönekrav på 4,4 procent?

– Det är det högsta krav vi har ställt på flera år. Vi vill så snart som möjligt tillbaka till ordentliga reallöneökningar. Då får våra krav inte bidra till att inflationen ökar ytterligare.

Matprisernas utveckling visar att handelsföretag har höjt priserna högt över fackens krav på höjda löner. Vilken slutsats drar du av det?

– Den ekonomiska situationen är ansträngd, många butiksanställda har inte råd att köpa varorna de själva säljer. Handelsföretagen bör avstå från aktieutdelning och vara beredda att höja lönerna. Dessutom behöver regeringen med politiska åtgärder stärka människors köpkraft.

Förbereder för strejk

Linda Palmetzhofer hoppas att parterna ska komma överens utan konflikt. Men samtidigt förbereder facket för att varsla om strejk om det behövs.

– Vi tittar på vilka arbetsplatser som har många medlemmar och förtroendevalda som är beredda att ta strid.