När arbetsgivarorganisationen Svensk Handel presenterade sina avtalskrav var det tydligt att parterna står långt ifrån varandra. Medan Handels lyfter fram att branschen slår lönsamhetsrekord och att vd-lönerna i handeln har ökat kraftigt så pekar Svensk Handel på negativa försäljningssiffror, hög inflation och en stundande lågkonjunktur. 

– Läget är tufft. Löneökningarna får inte bli för höga. Den kostnaden klarar inte handeln och då står jobben på spel, sa Sofia Larsen, vd i Svensk Handel, på en pressträff där kraven presenterades. 

Inga siffror på löneökningar

Hur mycket arbetsgivarna är beredda att höja lönerna i kollektivavtalen för butik, lager- och e-handel ville de inte säga i dag. 

–  Vi lämnar inte några tal eller siffror, det tar vi i förhandlingsrummet, sa Sofia Larsen. 

Ett tydligt krav från Svensk Handel är att inte höja lägstalönerna, något Handelsnytt har skrivit om tidigare. 

– Vi vill att de ska vara oförändrade för att inte höja tröskeln för nyanställningar, utan tvärtom se till att ännu fler får anställning i branschen. Det ökar anställdas möjlighet att stanna kvar och göra lönekarriär och arbetsgivarna ska kunna premiera dem som utvecklas i yrket, säger förhandlingschef Ola Axelsson.

Vill kunna anpassa bemanningen

Förutom återhållsamma löneökningar och frysta ingångslöner så vill Svensk Handel utöka möjligheten att anpassa bemanningen efter kundernas beteende. Det vill säga ha fler anställda på tider då det är många kunder och färre på tider då det är glest i butikerna.

– Handeln behöver både tillsvidareanställda, heltids-, visstids- och deltidsanställda. Vi vet att många vill ha tidsbegränsade anställningar och många varken vill eller kan jobba heltid. Det känner man till när man ger sig in i branschen och företagen måste få bemanna så som de behöver, säger Ola Axelsson. 

Inget stopp för hyvling

Något stopp för hyvling av arbetstid, som Handels vill ha, verkar inte aktuellt för Svensk Handel. 

– Det finns behov av både heltider och deltider. Det är en viktig förutsättning för att klara läget som det är i dag, säger Ola Axelsson. 

Handels ordförande Linda Palmetzhofer delar inte den bild av branschen som Svensk Handel ger. Till exempel tycker hon inte att ingångslönerna utgör en tröskel för nyanställningar.

–  Det nyanställs hela tiden, vi har en hög personalomsättning i branschen. Att frysa minimilönerna betyder inte att det skulle bli mer lön till någon annan. Tvärtom är det viktigt att hålla de lägsta lönerna uppe, eftersom personalomsättningen är så hög, säger hon. 

Handels: ”Inte någon överraskning”

Att arbetsgivarna vill hålla igen på löneökningarna kom inte heller som någon överraskning. 

­– Det var väntat. Och att de vill förhålla sig till industrins märke, det är ju så som det fungerar. Sedan får vi se vad det innebär. Vår utgångspunkt i LO-samordningen är att märket är de 4,4 procenten plus låglönesatsningen. Det kommer vi att få brottas med, säger Linda Palmetzhofer. 

Svensk Handels avtalskrav i korthet

  • Löneökningar som följer industrins märke.
  • Oförändrade ingångslöner. 
  • Möjlighet för arbetsgivare att fördela större del av löneutrymmet. 
  • Anställningsformer och schemaläggningsregler som möjliggör bemanning utifrån verksamheternas förutsättningar.