Under vinjetten ”Jagad av jobbet” har Handelsnytt rapporterat om butiksanställda och frisörer som känner sig hårt pressade av jobbet. De berättar om upprepade samtal och sms från chefen och krav på närvaro i arbetsplatsens chattgrupp vilket skapar en känsla av att aldrig vara riktigt ledig.

I flera fall har stressen lett till sjukskrivningar. Det handlar både om utmattningsdepression och andra besvär, som magproblem och ångest. Flera av de intervjuade har också sökt sig till andra yrken där gränsen mellan yrkesliv och privatliv är tydligare.

Svensk Handel: ”Känner inte igen bilden”

Ola Axelsson, förhandlingschef på Svensk Handel, känner dock inte igen den verklighetsbeskrivningen. Han håller inte heller med om slutsatsen i Handels rapport ”Ofri fritid” att gränsen mellan fritid och arbete håller på att suddas ut:

– Delvis handlar rapporten om arbetsmiljöfrågor och min bild är att vi är bra på arbetsmiljö inom handeln. Statistik från Afa Försäkring visar också att anställda i detaljhandeln är en av de yrkesgrupper som har lägst sjukfrånvaro.

Så gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv är ingen fråga som ni på Svensk Handel diskuterar med era medlemsföretag?

– Det förekommer och det är viktiga frågor, men det sticker inte ut som omfattande jämfört med annan rådgivning, säger Ola Axelsson.

I Handels rapport framgår att sex av tio handelsanställda förväntas läsa jobbrelaterade sms och mejl på sin fritid. Handels ordförande Linda Palmetzhofer varnar för att den pressade situationen kan leda till att folk lämnar branschen.

Den oron delar inte Ola Axelsson:

– Jag känner som sagt inte alls igen bilden. Det vi kan se i dag är att handeln är en av de branscher som har lättast att rekrytera anställda, säger han.

Frisörföretagarna: ”Stäng av pushnotiser på fritiden”

Staffan Westman, vd på arbetsgivarorganisationen Frisörföretagarna, känner inte heller igen problematiken. Men om de anställda känner sig jagade av jobbet finns en enkel lösning, påpekar han:

– Många arbetsplatser har chattgrupper för de anställda där meddelanden trillar in hela tiden. Det bästa är att stänga av pushnotiserna på fritiden. Är man ledig måste man kunna vara ledig, säger han.