Kan jag sjukanmäla mig om jag är timanställd?

Ja. Om du är sjuk ska du inte jobba, det gäller även om du är tim- eller deltidsanställd. Du kan alltid sjukanmäla sig, men frågan är om du får sjuklön eller inte.

Om du har ett inbokat pass så får du sjuklön om du inte kan jobba. Men om du inte har något schemalagt eller ett kontrakt med noll timmar, så får du ingen sjuklön. 

Kan jag få sjukpenning om jag är timanställd?

De första 14 sjukdagarna är det arbetsgivaren som betalar sjuklön om du har rätt till det. Därefter är det Försäkringskassan som bedömer om du som timanställd har rätt till sjukpenning.

Du kan beviljas sjukpenning även om du inte har inbokade pass, om det var sannolikt att du skulle ha arbetat när du blev sjuk. Hur mycket du får i sjukpenning beror på din SGI, sjukpenninggrundande inkomst. Din SGI baseras på din lön.

Hur mycket får jag i sjuklön?

Den första perioden du är sjuk får du inte någon ersättning. Det kallas för karensavdrag. Ofta kan det vara den första sjukdagen, men för den som jobbar deltid är det i stället 20 procent av arbetstiden den veckan du blev sjuk.

Därefter får du 80 procent av det du skulle ha fått i lön. Det kallas för sjuklön och betalas av arbetsgivaren de första 14 dagarna du är sjuk. 

Kan jag sjukanmäla mig i efterhand?

Nej, det kan du inte. Man sjukanmäler sig direkt när man vet att man inte kan jobba för att man är sjuk. Ett undantag är om det finns ett direkt hinder som gör att du inte kan berätta – som om du varit med i en bilolycka till exempel. Då får du sjukanmäla dig i efterhand. 

Måste jag berätta för chefen varför jag är sjukskriven?

Nej, det behöver du inte. Det är du som avgör om du har en nedsatt arbetsförmåga och inte kan arbeta. Men det kan också vara bra att berätta varför du inte kan jobba, som att du är förkyld eller har migrän. Däremot är det inte något som arbetsgivaren kan kräva.

Får chefen neka sjukskrivning?

Nej, det är bara du själv som kan avgöra om du är för sjuk för att jobba. Du har rätt att vara hemma utan läkarintyg i en vecka, det vill säga sju kalenderdagar. Därefter behöver du ett läkarintyg. 

Ibland försöker arbetsgivare säga att den som är sjuk kan jobba ändå, eller få andra arbetsuppgifter, men det måste man inte gå med på. 

Måste jag själv ordna vikarie när jag är sjuk?

Nej, absolut inte. Den som är anställd meddelar bara att hen är sjuk. Det är chefens sak att lösa situationen, det har hen betalt för. 

Från när behöver jag visa sjukintyg?

Från den åttonde sjukdagen. Du har rätt att vara sjuk sju dagar utan läkarintyg. 

Min chef kräver läkarintyg första dagen jag är sjuk. Är det okej?

Nej, inte hur som helst. Men i vissa fall, exempelvis om arbetsgivaren upplever att det finns behov av rehabilitering, kan hen kräva ett så kallat förstadagsintyg. Det ska i så fall börja gälla från nästa sjuktillfälle.

Det ska också helst finnas företagshälsovård att gå till, så att man inte belastar den allmänna sjukvården. 

Vad händer om jag blir sjuk på semestern?

Då ska du sjukanmäla dig direkt, precis som vanligt. Det går inte heller att göra i efterhand. Sedan friskanmäler du dig när du är frisk igen. Semesterdagarna finns då kvar att ta ut vid annat tillfälle. 

Källor: Handels, Försäkringskassan, Handelsnytt.

Läs mer på Handels.se eller kontakta Handels direkt på telefon 0771-666 444.