– Jag tycker H&M ska skämmas. Och fundera på hur de ska vända det här. H&M var tidigare det goda exemplet. Så är det inte i dag. De får gärna kontakta oss för att hitta lösningar för att kunna gå framåt och inte fastna i det här dåliga, säger Linda Palmetzhofer, som är Handels ordförande. 

Hösten 2022 gjorde H&M en omstrukturering. Strax över tusen butiksanställdas kontrakt ändrades – majoriteten fick färre timmar (hyvling).

Många förlorade också ansvarstjänster och därmed lönetillägg. Nu har Handels frågat sina medlemmar vilka konsekvenser detta fått.

En del av undersökningen har redan presenterats: Nära hälften har svårt att leva på sin lön. För en fjärdedel går det inte alls. Nu framkommer att även arbetsmiljön drastiskt försämrats. 

Arbetsbelastningen, ensamarbetet och stressen har ökat. Många försöker få extra arbetstimmar.

Nästintill alla är oroliga för att förlora ytterligare timmar. Motivationen är sämre. Stämningen på jobbet är sämre. Sju av tio upplever psykisk ohälsa bland anställda. 

Citat från enkäten

”Alla är stressade och har slutat bry sig. Vi är ändå för få. Alla med kompetens har slutat och de nya får ingen tid att lära upp sig. Allting i butiken och allt vårt arbete är bara fel. Ingen mår psykiskt bra på jobbet, säger en av dem som deltar i undersökningen. ”

”Påverkat en mycket psykiskt, ständig oro och ångest. Dålig stämning på arbetsplatsen när alla krigar om de få extratimmarna.”

”Förut kunde jag se att jag kunde jobba kvar på H&M resten av livet för att det är ganska roligt med kläder och smink och så men nu helt plötsligt så vill man bara därifrån. Man kan inte ta lån, skaffa familj, köpa hus osv. med 8 timmar i veckan trots att det är fasta timmar.”

Tappat tron på en framtid hos H&M

Anställda känner sig inte heller uppskattade eller respekterade av klädjätten.

De har tappat tron på en framtid hos H&M. Två av tre, 65 procent, säger att det är sannolikt eller mycket sannolikt att de kommer att säga upp sig.

– Det här blir effekten av slimmad bemanning. Jag har full förståelse för att anställda känner att de gjort sitt på H&M. Det är otroligt sorgligt. Men ge inte upp. Gå samman på arbetsplatsen! Ju fler vi är i facket desto starkare. Det finns regler och lagar som arbetsgivare måste följa. Vi ska se till att även de som jobbar på H&M har en bra arbetsmiljö, säger Linda Palmetzhofer, som är Handels ordförande. 

Nyligen avgick Helena Helmersson som vd. Ny vd för H&M är Daniel Ervér. 

Vad hoppas Handels på med den nya vd:n?
– Jag hoppas att vi kan få en bra dialog och att vi tillsammans kan jobba för att anställda ska få fler timmar och en bra arbetsmiljö. 

Handels enkät gick ut Handels medlemmar på H&M. Totalt fick 2 256 personer enkäten. 954 svarade. 

Så mycket sämre har det blivit på H&M

Arbetsbelastningen har ökat. (78 procent)
Stressen ökat. (78 procent)
Ensamarbetet ökat. (56 procent)
Psykisk ohälsa bland anställda. (71 procent)
Motivationen är sämre. (78 procent)
Stämningen på jobbet blivit sämre. (78 procent)
Möjligheten till återhämtning är sämre. (64 procent)

Få känner sig uppskattade, respekterade och stolta

76 procent känner sig inte alls/i låg utsträckning stolta över att jobba på H&M
74 procent känner sig inte alls/ i låg utsträckning uppskattade.
71 procent känner sig inte alls/i låg utsträckning respekterade
57 procent känner sig inte alls/ i låg utsträckning att det är kul att gå till jobbet.