– Detta visar på vad vi lyft länge. Hyvling leder till att anställda får svårt, eller inte alls kan, leva på sin lön. I USA pratar man om working poor. Vi är där nu. Det är inte värdigt svensk arbetsmarknad, säger Linda Palmetzhofer, som är ordförande i Handels. 

Handels har frågat sina medlemmar på H&M vilka konsekvenser klädjättens omstrukturering fått för dem.

Både de som jobbar kvar och de som valde att sluta har svarat på enkäten.

Av dem som fick färre timmar på sina kontrakt (hyvling) säger en av fyra, 25 procent, att de inte längre kan leva på sin lön.

Det här är H&Ms omstrukturering

Hösten 2022 såg H&M över bemanningen i samtliga butiker. 1 021 butiksanställda på H&M fick ändrade kontrakt – majoriteten fick färre timmar (hyvling). Många förlorade också ansvarstjänster och därmed lönetillägg.

Svårt att klara sig på sin lön

Ytterligare 23 procent säger att de har svårt att klara sig på sin lön.

I genomsnitt minskade de anställdas kontrakt med 10 timmar i veckan. Det motsvarar 7 340 kronor i månaden.

De som förlorade flest timmar och lön hade arbetat på H&M i tre till tio år.

Citat från enkäten

”Jag har mått och mår fruktansvärt dåligt då jag blev drabbad dubbelt upp av både hyvlingen av timmar och blev av med min ansvarstjänst efter många år av lång och trogen tjänst”.

”Att hyvla medarbetares timmar från 30h till 5h/v efter nära 20 år i tjänst när det handlade om några få personer är idiotiskt och brutalt.”

”Jag blev erbjuden säljtjänst med 5 timmar/veckan i stället för fast avdelningscheftjänst på 38 timmar/vecka. Detta är omöjligt att leva på så jag tackade självklart nej till tjänsten”.

”Jag är inte längre stolt över att jobba på HM, jag skäms när jag berättar vart jag jobbar. Tråkigt för jag älskade mitt jobb innan hyvlingen.”

H&M har sagt att omstruktureringen var nödvändig för att säkra framtiden. Det har Linda Palmetzhofer ingen förståelse för. 

– Jag får ont i magen av att höra det. H&M-familjen har väldigt mycket pengar, och H&M går med vinst. 

Hon menar också att klädjättens argument, att hyvlingen var nödvändig, inte är sant.

– I förhandlingarna med H&M hade facket alternativa förslag, men de lyssnade inte alls. De hade bestämt sig.

Handels: Misstag av H&M att hyvla

Runt 300 personer har slutat på H&M, antigen under eller efter omstruktureringen, enligt Handels undersökning. 

För många som valt att stanna kvar har arbetsglädjen och den starka familjära H&M-andan försvunnit. Anställda känner sig svikna. 

– Jag tror H&M gjorde ett stort misstag när de hyvlade, säger Linda Palmetzhofer.

Arbetsglädje och lagkänsla skapar en arbetsplats där människor trivs. Och det märker kunderna, menar hon.

– Det kan få dem att prioritera att handla i just den butiken eller kedjan.

På påverkades anställda och lönen

Så drabbades anställda av hyvlingen

  • I genomsnitt minskade den kontrakterade arbetstiden med 10 timmar i veckan. Det motsvarar en sänkt löneinkomst med 7 340 kr i månaden. Beräkningen utgår från genomsnittslönen i kollektivavtal. Äldre som arbetat längre tjänar ofta mer än genomsnittet. 
  • Spridningen är dock stor. Det finns anställda som förlorat betydligt fler timmar, upp till 33 timmar i veckan. Det är anställda som fått sina kontrakt ändrade från 38 timmar till 5 timmar. Det finns också anställda som förlorat mellan tre och fem timmar. 

Så påverkades månadslönen

  • 2 av 3 (66 procent) upplever att löneinkomsten minskat i hög eller ganska hög utsträckning. 
  • 1 av 4 (25 procent) upplever att de inte alls kan leva på sin lön. 
  • 23 procent upplever att de endast i låg utsträckning kan leva på sin lön.

Hur mycket lägre månadslönen blir beror på hur många timmar den anställda förlorat och hur högt ansvarstillägget var. Men också på hur många extra timmar den anställda kan få utöver sina fasta timmar i kontraktet. Antal extra timmar kan variera månad till månad.

Så många slutade

289 av de som svarade på enkäten har slutat på H&M, antingen under eller efter omstruktureringen. 142 slutade under omstruktureringen (nov 2022 – mar 2023). 147 slutade efter (apr – okt 2023).

Om undersökningen

Handels enkät gick ut Handels medlemmar på H&M. Totalt fick 2 256 personer enkäten. 954 svarade. Av de som svarat hade 41 procent fått färre timmar på sina kontrakt. 24 procent hade förlorat sin ansvarstjänst och 40 procent hade inte själva drabbats men deras kollegor hade gjort det.  

Källa: Handels