De senaste siffrorna från Arbetsmiljöverket visar att det under 2022 inträffade 1 202 truckolyckor som var så allvarliga att de ledde till sjukfrånvaro.

De flesta skedde inom transportsektorn. Men även handeln drabbades hårt med 290 olyckor. 

– De senaste åren har vi sett en konstant ökning av anmälda olycksfall som har med truckar att göra. Det handlar om ungefär tre fall om dagen. Vissa fall leder också till döden, i snitt ett till två varje år, säger Magnus Henriksson som är projektledare på Arbetsmiljöverket. 

Ett exempel på truckolycka som ledde till döden inträffade på ett klädlager i Landskrona 2021, som Handelsnytt tidigare har skrivit om. Då klämdes en lagerarbetare från bemanningsföretaget Logent ihjäl eftersom trucken inte hade det påkörningsskydd som krävdes.

Logent fick senare böta tre miljoner för att ha orsakat lagerarbetarens död.

Över 2 500 arbetsplatser ska inspekteras

De många olyckorna är orsaken till att Arbetsmiljöverket nu gör en stor inspektionsinsats på arbetsplatser där det förekommer arbete med truckar.

Hälften av inspektionerna kommer att vara oanmälda och hälften föranmälda.

Sammanlagt handlar det om 2 500 inspektioner fram till sista september.

Man ska också skicka brev till 4 500 företag och berätta att de eventuellt kan komma att få besök från myndigheten. 

– När vi aviserar ett besök så vet vi att det startar en process där arbetsgivaren kanske börjar se över säkerheten och göra riskbedömningar. Det tycker vi är bra. Vi är inte ute efter att sätta dit företag, målet med inspektionen är en säkrare arbetsmiljö. 

Matvarubutiker och mejerier

Företagen som ska granskas i år är bland annat större matvarubutiker, mejerier och trävaruindustri. 

Arbetet med truck ser olika ut i olika branscher men kraven är de samma, både på arbetsgivaren och den som kör trucken, förklarar Magnus Henriksson.  

–  Inom industrin finns det ju truckar i stort sett överallt och hela tiden. På stora matbutiker handlar det mer om lastning och lossning från bilar och hantering av pallar på lagret. Så där kanske man inte kör truck kontinuerligt, utan det kan vara flera anställda som kör mer sällan.

Arbetsgivaren bestämmer vem som får köra truck

Den som inte kör truck dagligen måste ändå ha samma teoretiska och praktiska kunskaper som den som kör truck varje dag.

Det är arbetsgivarens ansvar att hålla koll på det och bestämma vilka som får köra truck på arbetsplatsen. 

– Det är viktigt att personen som kör har omdöme och inte gasar på hur som helst, till exempel. Och det kanske är särskilt viktigt om man inte kör så ofta. Då måste arbetsgivaren veta att inte vem som helst bara tar trucken och lastar. 

Vanligast med skador på nacke och ben

De vanligaste olyckorna i samband med truckkörning är skador på benen, exempelvis vid påkörning eller truckar som välter.

Nackskador är också vanligt, eftersom den som kör trucken måste vrida på huvudet och titta bakåt väldigt många gånger under ett arbetspass. 

– Arbetsgivarna måste se till att det finns hjälpmedel som minimerar risken för skador. Till exempel ljud- och ljussignaler som varnar när en truck kommer. Eller kameror och speglar för att slippa böja nacken lika ofta. Det kan också behövas genomskjutningsskydd så att inte lasten ramlar ner på andra sidan och skadar någon, säger Magnus Henriksson. 

På Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer om risker och olyckor med truckar.