Stökigt på lagret kan orsaka olyckor

Ett första tecken på att det inte står rätt till är om det är stökigt. Det är svårare för truckförarna att ha uppsikt om det står mycket saker i vägen.

– Är det stökigt på ett ställe finns risk att det är tokigt på andra ställen också, säger Heli Aarnipuro, projektledare och inspektör på Arbetsmiljöverket. 

Truckar och människor ska vara separerade

Truckar är inblandade i flest arbetsolyckor i Sverige. Varje år skadas 800 människor så pass mycket i dessa olyckor att de måste vara sjukskrivna. Vanliga olyckor är kollisioner, påkörningar och fallande last. Det är viktigt att gående personer och trucktrafik separeras tydligt på lagret. 

Varje år skadas 800 i truckolyckor

Att tänka på för säker truckkörning:

Backa om sikten framåt är skymd av lasten eller ta hjälp av en kollega. 

Tuta och signalera för att varna andra när du har skymd sikt, till exempel när du kör runt ett hörn. 

Truckförare ska ha utbildning och skriftligt intyg att de får använda truckarna. 

Truckförare kan få ont i nacke och axlar av ständiga vridningar. De kan också få värk och nedsatt känsel i fötter och ben. Det är bra om truckförare kan rotera till mer rörliga arbetsuppgifter under arbetsdagen. 

Viktigt med lyfthjälpmedel för lagerarbetare

Många lagerarbetare lyfter flera ton om dagen. Det är vanligt med svåra besvär i rygg, nacke och axlar. När varor väger mer än 15-20 kilo kan lyfthjälpmedel minska riskerna för skador betydligt. Även för lättare paket är det bra med hjälpmedel. 

Lätt att lyfta fel i trånga gångar

Det är viktigt att det finns plats för både maskiner och människor att jobba på rätt sätt. 

– Du ska ha utrymme att lyfta i bra arbetsställningar, kunna böja dig ordentligt och undvika onödiga vridningar i kroppen, säger Heli Aarnipuro.

Risk att få varor i huvudet på lager

Se upp! Varor och pallar som ligger högt upp ska vara väl bandade och stabila så att de inte riskerar att falla ner på någon.

– Ser det vingligt ut så säg till din arbetsledare eller skyddsombudet. Det är bättre att säga till en gång för mycket, säger Heli Aarnipuro.

Nyanställda ska få tid att lära sig

Det är arbetsgivarens ansvar att arbetstagare vet hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas. 

– Om man är nyanställd är det mycket nytt på en gång och du måste få tid att ta till dig instruktioner. Det är bättre att lära sig rätt arbetsteknik från början – och fråga om du är osäker, säger Heli Aarnipuro.

Källa: Heli Aarnipuro och Arbetsmiljöverkets broschyr Varumottag, lager och distribution.