– Har du en chef som använder psykologiska hyss för att underordna dig är det väldigt viktigt att inte spela med eller sugas in i den relationsdynamiken. En narcissistisk chef vill gärna få sina kollegor till att bli svaga, tveksamma, förvirrade och styrbara, säger Petri Kajonius.   

Han menar även att det är viktigt att dra en gräns och inte låta chefen klampa in i ens känsloliv, vilket såklart kan vara otroligt svårt.      

– Råkar man ut för en narcissistisk chef är det lätt att ta saker personligt. Få personer förstår att det handlar om chefens problem eller dåliga egenskaper. De flesta tenderar i stället att få dåligt självförtroende, känna sig skamsna eller bli arga. Mitt största råd är att hålla huvudet kallt och inte ta något personligt om du möter en sådan chef.       

Petri Kajonius, personlighetsforskare vid Lunds universitet.

Handlar om bekräftelse och makt

Det är inte heller någon idé att säga emot om chefen uttrycker narcissistiska tendenser.      

– Väldigt sällan gör det något gott. Det största felet folk gör är att tro att det handlar om vad som är rätt och fel, medan det egentligen handlar om chefens behov av makt, bekräftelse och manipulation. Kan man hålla isär de sakerna, att det inte handlar om mig som person så kommer man kunna lämna situationen helskinnad.         

Behöver inte vara en dålig person

Men enligt Petri Kajonius är det viktigt att komma ihåg att en narcissistisk person inte nödvändigtvis är ond, dålig eller har stora problem.

Han menar att alla människor på olika sätt och i olika utsträckning har drag av narcissism.    

– Faktum är att narcissism innehåller ganska hälsosamma element av självförtroende och självkänsla. Folk med gott självförtroende åstadkommer lite mer, tar lite mer initiativ och pressar fram lite bättre resultat.   

Däremot finns det många negativa aspekter kopplat till narcissism. Om en chef påvisar narcissistiska beteenden kan det i längden leda till att man förlorar förtroendet från sina kollegor.       

– Det kan leda till att många anställda inte orkar med sin chef, känner sig svikna, stannar hemma från jobbet eller baktalar chefen. Det blir en ond spiral som är svår att stoppa, säger Petri Kajonius.   

Narcissism och psykopati hand i hand

Hur skiljer sig psykopati från narcissism?
– Narcissism och psykopati går oftare hand i hand än separeras. En narcissist sätter sig själv i centrum och söker optimera sin upplevelse av grandiositet. En psykopat har en frånvaro av känslor gentemot andra.

Är det vanligare att narcissism förekommer bland chefer än andra personer? 
– Den frågan är lite svår. Ledarskap kräver ett uns av narcissism, annars blir det svårt. Ju högre upp du kommer i ett chefskap desto troligare är det att du har några egenskaper som skulle kunna klassas som narcissistiska. Det kan vara självförtroende eller att man tar mycket plats. Samtidigt brukar chefer kunna ha lite högre skicklighet och förståelse för hur människor funkar samt lite högre emotionell intelligens.