– Reitan Servicehandel signalerar för första gången att de är beredda att ta aktiv del i en lösning, säger Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren.
Han talar om ett stort trendbrott i de länge fruktlösa samtalen med franchiseföretaget.
Inga kollektivavtal
Ingen av det 70-tal 7-elevenbutiker som finns i Sverige har i dag kollektivavtal med sina anställda. Personalen går därmed bland annat miste om de höga ob-tillägg som detaljhandelsavtalet garanterar butiksanställda. Det kan röra sig om 100 kronor i timmen mindre på helger och nätter.
Reitan har länge hävdat att det är upp till varje franchisetagare om de vill teckna kollektivavtal. Men Reitan tar ut så höga avgifter av franchisetagarna att det i praktiken anses omöjligt att få en 7-elevenbutik lönsam med ett kollektivavtal.
Under den pågående kollektivavtalskampanjen besöker Handels samtliga butiker i kedjan. Avtalsförslag har hittills skickats till 15 butiker. Om köpmännen inte skriver på efter två påminnelser kallar Handels till förhandling. Ytterst kan facket varsla om strejk, men en sådan åtgärd är ännu långt borta.
Plötsligt medgivande
Trots det har Reitan plötsligt medgett att man har ett ansvar för sina köpmäns villkor. I samtal med Handels har Reitan antytt att det kan bli aktuellt att modifiera franchiseavtalen och skapa ekonomiskt utrymme.
– Vi lägger oss inte i hur de gör. Men det smartaste vore att skriva in i franchiseavtalet att köpmannen ska vara medlem i Svensk Handel och därmed tillämpa kollektivavtal, säger Tommy Tillgren.
Enligt Tillgren har Reitan också antytt att man kan acceptera de försäkringar som ingår i kollektivavtalet.
Reitans personalchef Madeléne Granath vill inte kommentera samtalen med Handels.
Agneta Lundberg som driver 7-elevenbutik vid Stockholms central, tror att hon snart kommer att teckna kollektivavtal – med eller utan Reitans medverkan.
– Det kommer säkert, det har jag inget emot, säger hon till Handelsnytt.
Det senaste mötet mellan Handels och Reitan ägde rum efter Handelsnytts pressläggning.