Vad är en lokal lönepott?    

Om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats är du garanterad en årlig löneökning, som ska betalas ut från och med 1 april. En del av löneökningen sätts i en egen gemensam lönepott som sedan ska fördelas bland de anställda. Arbetsgivaren eller facket kan begära lokal förhandling. I år (2024) ska lokal förhandling begäras senast 9 februari. 

Hur mycket sätts in i potten?

Exempelvis får varje heltidsanställd inom detaljhandeln 2024 en löneökning på 690 kronor i månaden. Utöver den summan avsätts 296 kronor i arbetsplatsens gemensamma lönepott vid lokal förhandling.     

Hur fördelas den lokala lönepotten? 

Lönepotten fördelas individuellt, vilket betyder att vissa får mer pengar och andra får mindre. Fördelningen bestäms genom förhandling mellan arbetsgivaren och arbetsplatsens fackklubb, baserad på tydliga och objektiva kriterier som facket och företaget kommit överens om. Till exempel prestation, kompetens eller ansvarsnivå.     

Vad händer om ingen begär lokal förhandling?

Då blir det en generell löneökning, vilket betyder att hela löneökningen delas lika mellan alla anställda. Detsamma gäller om arbetsgivaren och fackklubben inte kommer överens vid en förhandling, då blir det också en generell ökning.  

Är det bra eller dåligt med lönepottsförhandlingar?

Pottförhandlingar fungerar bra om det finns tydliga och kända kriterier på arbetsplatsen så att löneutvecklingen sker baserad på erfarenhet eller kompetens. En nackdel kan vara om systemet är otydligt eller om alla inte ges möjlighet att utvecklas både i yrke och lön. 

Vad ska man som fackklubb tänka på i en pottförhandling, så att det inte bara blir som arbetsgivaren vill?

Fackklubben ska tänka på att kräva objektiva och tydliga kriterier i förhandlingarna, som alla känner till. Kom även ihåg att man inte behöver komma överens med arbetsgivaren. Vid oenighet får alla anställda lika stor löneökning.  

Om det inte finns en fackklubb på min arbetsplats? 

Om det inte finns en fackklubb på arbetsplatsen tar arbetsgivaren kontakt med den lokala avdelningen för förhandling.