Reitan Servicehandel som äger Press-byrån och 7-eleven har beslutat att på försök införa banktjänster via Western Union Bank i sina butiker. Western Union används ofta för att skicka pengar till familj och vänner i andra länder. Kunden kan sätta in upp till 10 000 kronor i kontanter. För uttag är gränsen 3.000 kronor.
Banktjänst i det tysta
Reitans säkerhetschef Pär Örtenholm förklarar att bolaget inför banktjänsterna i det tysta utan marknadsföring för att pröva dem i liten skala innan de permanentas. Men han försäkrar att säkerhetsåtgärderna är tillräckliga.
– Vi säkerhetsklassar varje butik och ger köpmännen en mall för att göra en egen riskbedömning. Vi har fysiska skydd som värdeskåp, kontantförvaring, tidlås och kamerasystem. Personalen får säkerhetsutbildning, och dekaler informerar kunderna om våra säkerhetsåtgärder för att avskräcka rånare, säger Pär Örtenholm.
Agneta Lundberg, franchisetagare på
7-eleven på Stockholms central, är orolig för att insättningsproceduren ska ta lång tid. En blankett måste fyllas i och pengarna räknas innan kundens sedelbunt kan sättas i säkert förvar.
– Rutinen behöver snabbas upp lite, anser hon.
”Utveckling åt felhåll”
Handels arbetsmiljöombudsman Maria Born är inte nöjd med vad Reitan visat hittills.
– Vi kräver med stöd av Arbetsmiljölagen att det görs en risk- och konsekvensanalys i varje butik innan man sätter dit apparaterna. Någon sådan har vi ännu inte sett, säger hon.
Dubbelbemanning och slutet kontanthanteringssystem är andra krav som Handels ställer för införande av Western Unions tjänster.
Att göra servicebutiker till bankkontor är en utveckling åt fel håll, anser Maria Born.
– Handels försöker få bort kontanter från butikerna, men här ökar flödet.
Uttagsautomater i butiker
Ökad kontanthantering följer också med de uttagsautomater som nu installeras i allt fler butiker sedan Reitan Servicehandel slutit avtal med företaget Kontanten. Automaterna fylls på av Kontantens personal, och butikspersonalen har ingen möjlighet att komma åt pengarna. Ändå fruktar Handels att rånrisken kan öka. Vid påfyllning måste butiken tömmas på kunder, men påfyllningen kan synas från gatan och fresta en rånare att bryta sig in.
Förbundet förbereder en skrivelse till Arbetsmiljöverket för att uppmärksamma myndigheten på säkerhetsproblemen.
Annika Hultin på Arbetsmiljöverket framhåller att köpmän som inför banktjänster måste följa verkets regler.
– Skulle rånen öka kommer vi att göra en utredning, säger Annika Hultin.