Kraven och förväntningarna på de förtroendevalda ökar. De behöver självförtroende, och bli bättre på att kommunicera. Därför börjar ett nytt studiesystem för fackombud, handelsombud och för ledamöter i klubbstyrelser att gälla från årsskiftet.
– Nya lagar har tillkommit, diskrimineringslagarna har fått större tyngd och arbetsgivarna är inte lika välvilliga. Det ställs högre krav på våra förtroendevalda, säger Lennart Grönberg, Handels studieombudsman.
Det nya studiesystemet bygger på en stege med sex kurser. Den senare bygger på den tidigare. Det är inget tvång att gå kurserna i ordning även om det rekommenderas. Tanken är att man ska ha nått stegens ände på 1,5-2 år.
Förutom att man byggt upp kurserna i en sammanhängande stege har man till skillnad från förut låtit några frågor få vara röda trådar längs hela vägen: värderingar, arbetsplatsutveckling, jämställdhet och olika former av diskriminering.
– Förut hade vi renodlade avtalskurser, och renodlade ideologikurser. Problemet var att många valde att läsa bara de ”hårda” kurserna, färre var intresserade av ideologi, värderingar och organisation. Vi tycker att det är viktigt att se helheten så i de nya kurserna blandas ”hårt” och ”mjukt”. Allt finns inbakat i alla kurser, säger Lennart Grönberg.
Så när man läser om löneteknik ingår också att lära sig om jämställda löner. I avsnittet om lagar läser man också om arbetarrörelsens historia, ideologiernas och arbetsrättens framväxt. Betyder det här att den som sitter i klubbstyrelsen också ska bli ideologibärare?
– Ja, är man fackligt engagerad i Handels måste man stå för våra värderingar, kunna förklara och handla efter dem. Det handlar om allt från människors lika värde till att kollektivavtal är viktigt. Om att hjälpa en medlem som man tycker illa om, och om att vilja ha en regering som stödjer det fackliga arbetet. Det här är en stor del av grunden till vår verksamhet och till det vardagliga fackliga samtalet, säger Lennart Grönberg.
Han tror inte att det nya studiesystemet kommer att påverka antalet förtroendevalda. Men han tror att en större andel kommer att läsa fler kurser av den anledningen att de hänger ihop.
– Jag hoppas att de förtroendevalda ska bli bättre på att föra det fackliga samtalet åt alla håll och kanter. De ska värva medlemmar, inte vänta på att en ombudsman eller uppsökare ska göra det. De ska våga öppna näbben, bli mer offensiva och komma med egna förslag, inte bara reagera på vad arbetsgivaren gör, säger Lennart Grönberg.
Handels steg 1: Uppdraget, 1 dag
Handels steg 2: Arbetsplatsen, 2 dagar
Handels steg 3: Lagarna, 3 dagar
Handels steg 4: Lönen, 3 dagar
Handels steg 5: Organisationen, 3 dagar
Handels steg 6: Framtiden,1 dag