Prioriteringarna skiljer sig en del mellan de olika förbunden. Arbetstider tycker 60 procent av handelsmedlemmarna är en mycket viktig fråga för facket. Det är man ensam om bland förbunden att ranka så högt.
Elin Eriksson, 23 år, jobbar på Bauhaus i Uppsala, och sitter med i ungdomskommittén i avdelning 23. Hon tycker att arbetsmiljön är den viktigaste frågan för facket att jobba med.
– Folk ska trivas på jobbet. Det ska finnas skyddsombud på alla arbetsplatser.
Hon tycker också att jämställdheten mellan könen är en tung fråga.
– Män dominerar fortfarande väldigt mycket. Killar får högre lön fast man har samma utbildning. Det tycker jag att facket borde driva hårdare, säger Elin Eriksson.
LOs rapport visar också att nära hälften av LO-medlemmarna tycker att facket ska ha mer att säga till om på arbetsplatsen. Kvinnor tycker detta är viktigare än män.
Utredarna har också titta på varför en del arbetstagare inte är med i facket.
De två vanligaste skälen är att man är tveksam till nyttan med att vara med och att medlemsavgiften upplevs för hög.
Undersökningen gjordes före valet i september 2006 och Leif Håkansson, LOs tredje vice ordförande, tycker det är svårt att säga vad den nya regeringens höjning av a-kasseavgiften kommer att innebära för hur många som vill gå med i facket.
– Det beror bland annat på hur a-kasseavgiften kommer att redovisas och uppfattas. Det blir ju en ökad kostnad. Det kan vara så att man väljer att inte vara fackligt ansluten, säger Leif Håkansson.
LOs rapport visar att organisationsgraden har gått ned sedan mitten av 1990-talet. 2005 var den för första gången på 30 år lägre än 80 procent. Detta säger man till stor del beror på strukturomvandlingar på arbetsmarknaden, där bland annat anställda inom industrin minskar. Handels och Transport har i motsatts till den statistiken hittills inte förlorat medlemmar.
Bland de tillfrågade i studien som inte är med i facket kan hälften tänka sig att gå med i framtiden. Kvinnor är oftare än män positiva till att bli medlemmar.
Leif Håkansson, drar slutsatsen av rapporten att det finns ett starkt stöd för det arbete facket utför.
– Budskapet i rapporten är att vi arbetar med rätt frågor och det stärker fackets legitimitet. Men vi måste vara lyhörda för medlemmarnas uppfattningar, säger LOs tredje vice ordförande.
Fakta
LOs nya rapport ”Röster om facket och jobbet” är den första i en serie om sju rapporter som ska handla om synen på fackligt medlemskap och fackets uppgifter. Den bygger på intervjuer med drygt 8000 personer i de fackliga organisationerna LO, Tjänstemännens centralorganisation, TCO, och Saco, Sveriges akademikers centralorganisation samt även med personer som inte är anslutna till ett fackförbund. Hela rapporten finns på www.lo.se.