Den borgerliga regeringen vill att den tid som en arbetslös deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, till exempel ams-utbildning, ska räknas in i de 300 dagar som man har rätt till a-kassa. (450 dagar för arbetslösa som har barn under 18 år). Hittills har ams-åtgärder legat utanför arbetslöshetsförsäkringen, men nu ska den räknas in. Med andra ord har man efter genomgången utbildning betydligt färre a-kassedagar kvar. Enligt Handels berör förändringen 8000 av förbundets medlemmar.
– Detta är ytterligare ett steg i regeringens krig mot lågavlönade kvinnor som är deltids- eller visstidsanställda. Gång på gång kommer nya försämringar och det är alltid de mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden som får de hårdaste slagen, kommenterar Handels ordförande Lars-Anders Häggström.
Vidare vill regeringen, med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) i spetsen, slopa möjligheten att få förlängd ersättningsperiod efter de första 300 respektive 450 dagarna. Samtidigt avskaffas rätten för en arbetslös att under de första 100 dagarna bara söka jobb inom sitt eget yrke och i närheten av där man bor. Man kan med andra ord bli tvingad att flytta eller byta yrke kort tid efter att man slutat på sitt förra jobb.
Förslagen är nu ute på remiss. De föreslås träda i kraft den 1 juli i år.