Regeringen vill sänka arbetsgivaravgifterna för ungdomar mellan 19 och 24 år från 32 till 21 procent. Det beräknas kosta staten drygt 7 miljarder kronor. Syftet är att minska arbetslösheten bland unga.
Men särskilt många fler jobb i handeln lär det inte bli, tror Handels. Redan i dag är var tredje anställd i detaljhandeln under 25 år.
– Inte många arbetsgivare kommer att utöka antalet tjänster för att det blir billigare att anställa ungdomar. Regeringens miljarder kommer bara att gå till högre vinster för företagen, säger Lars-Anders Häggström.
I stället för ett generellt stöd till alla ungdomar vore det bättre att satsa pengar på dem som har svårast att komma in på arbetsmarknaden, anser han. Eller på reguljära heltidsjobb i offentlig sektor – det skulle räcka till 20000 tjänster.
Enligt förbundet syftar den borgerliga regeringens politik till att skapa en låglönemarknad. Det blir den samlade effekten av sänkt a-kassa, skattesubvention för hushållsnära tjänster och skattesänkningar för högavlönade.