Som Handelsnytt kunde berätta i nummer 1/2007 har 40 Ica-handlare i Norr- och Västerbotten infört obligatorisk legkontroll på alla som vill handla folköl eller tobak. Knappas inte födelsedatumet in i kassan går inte köpet igenom. Nu följer även Konsum Malmfälten efter, som är en konsumentförening med 15 butiker i Norrbotten. Vd för Konsum Malmfälten Peter Fjällborg berättar att man pratade sig samman med Ica-handlaren i området om den nya policyn, som infördes före nyår.
– Alla som vill köpa folköl och tobak tillfrågas om legitimation. Än klarar vi inte tekniskt av att slå in födelsenumret i kassan. Men diskussioner pågår med vår kassaleverantör.
På Handels i Luleå berättar ombudsman Anna-Karin Lilja att hon tycker det är bra med legkontrollerna i butikerna.
– Vi är absolut positiva till det. Det har ju varit endel rättsfall. Det går ju inte att vara för noggrann när det gäller kontrollen. Det handlar ju bara om säkerhet. Att kassören slipper oron över att begå misstag.
Än så länge har hon inte hört några reaktioner från de anställda.
Kjell Edlundh, informationschef på Konsum Nord med butiker i Västerbotten och Västernorrland bland annat berättar att föreningen har valt en annan väg.
– Vi höjer gränsen för legkontroll till 30 år. Bedömer kassören att kunden är över 30 år slå han eller hon in sitt eget födelsenummer, alltså signerar sin bedömning. Det går inte längre att trycka förbi ett köp utan att ett födelsenummer har slagits in. Det är för att kassören ska tänka till en extra gång.
Varför inte legkontroll på alla folkölskunder?
– Vi har 80 butiker och många på små orter där alla känner alla. Det blir lite överkurs att be farfar som ska köpa snus om legitimation.
Och att införa det bara på de stora orterna?
– Det skulle bli ett stort merarbete men det är möjligt att vi kommer dit hän, säger Kjell Edlundh.
Magnus Frisk, informationschef på Coop Sverige, berättar att man ”sliter med frågan” och att Coop behöver förbättra kontrollen men att man inte har några planer på att införa legkontroll på alla som vill köpa folköl och tobak.
Ica Maxi-handlaren Andreas Spinnell i Luleå berättar att det blir legkontroll på alla folkölsköpare från första februari.
– Alla Ica-handlare i Boden och Luleå är med och Maxibutikerna diskuterar frågan, berättar han.
Butiksbiträdena i Örnsköldsvik som i september sålde folköl till kontrollanter från Ungdomens nykterhetsförbund slipper alltså åtal. Brottet bedömdes som ringa och lades därför ned.
Som Handelsnytt tidigare berättat är risken för att en enskild kassör ska dömas relativt liten, om brottet är enstaka och orsaken av oaktsamhet. I oktober förra året friade tingsrätten i Stockholm en Konsumanställd som sålt folköl till en 15-åring utsänd av Ungdomens nykterhetsförbund.