Under 2006 anmäldes 740 butiksrån över hela landet. Det är en minskning med 21 procent från 2005. Men även om rånsiffrorna sjönk 2006 har trenden för anmälda butiksrån varit stigande sedan början av 1980-talet, visar statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.
I Malmö kommun minskade antalet anmälda butiksrån från 66 till 37 stycken mellan 2005 och 2006. Sedan två år tillbaka jobbar Handels Malmöavdelning, Svensk handel, polisen, Malmö stad och Köpmannaföreningen Malmö city med ”Säker i city”, ett projekt som ska öka säkerheten i butikerna (se Handelsnytt nr 5/2006). Tillsammans har de bland annat informerat 350 butiker i Malmö om hur de ska skydda sig mot rån. Säkerhetsåtgärder som de trycker på är sedelboxar, larm, belysning runt butiken, kameraövervakning och titthål i dörren.
– Jag vore stormagad om jag sa att minskningen av rån bara beror på projektet. Men visst jobbar vi effektivt med säkerhetsfrågor, med information, uppsökeri och utbildning. Det handlar om att prata enträget så att folk i butikerna känner att de måste vara vakna över sina säkerhetsrutiner, säger Jerry Lindbäck ombudsman på Malmöavdelningen.
– Andra faktorer som minskat butiksrånen är att rånkommisionen i Malmö har tagit tag i personrånen, och i de ligorna finns presumtiva butiksrånare. Dessutom är det så att när småförbrytarna kommer ut ur fängelset kommer det en liten våg, säger han.
Stora skillnader råder mellan stora och små butiker när det gäller säkerheten.
– O ja. Problembarnen är de små familje- och småföretagarbutikerna. Där blir det en plånboksfråga om att satsa eller inte satsa, en klassfråga för butikerna. Men den största boven är ändå de som säger ”det händer inte oss”.
Överlag blir butikerna bättre på det praktiska, tycker Jerry Lindbäck. Men inte på krishanteringen efter ett rån, ”på mjukvaran”, som han uttrycker det.
– Överlag är det inte riktigt bra, inte ens i de stora kedjorna, och det klagar vi på en del. Våra medlemmar borde ställa högre krav, fråga om hur det är ställt med krishanteringen. Det är självklart att det ska finnas för poliser och brandmän, att vara expedit är också ett högriskarbete.
Om olyckan är framme. Hur ska man som butiksanställd uppträda?
– Lugnt. Gör som rånaren säger, ge dig inte in i något handgemäng. Man läser ofta om hjälten som griper in, men det rekommenderar vi absolut inte att hålla på med. Att komma undan skadefri själv – det är målet.