Det nya varuförsörjningsbolaget, Coop Inköp och Logistik AB, Cilab, ägs av Coop Sverige och DDF AB, samarbetsbolaget för de större detaljhandelsdrivande konsumentföreningarna. Skillnaden mot förr är att de nu kommer att göra alla inköp gemensamt via Cilab, bland annat införlivas de norrländska föreningarnas inköpsbolag Nordikon i bolaget.
– Det blir ingen stor förändring för dem som jobbar hos oss förutom att Cilab stärker kooperationen och det är bra för alla anställda. Däremot blir det enklare för leverantörerna som kan vända sig till ett inköpsbolag istället för flera, säger Magnus Frisk, Coop: s informationschef.
Innebär bildandet av Cilab nya jobb?
– Svårt att säga. Troligen inte, säger Magnus Frisk.
Cilab kommer att ha cirka 1 800 medarbetare. En skillnad för de som jobbar på Coop: s terminaler blir att istället för att vara anställda i Coop Sverige kommer de att tillhöra Cilab, deras dotterbolag. Lennart Wallkulle som sitter i Coop: s centrala fackliga grupp, CFG, är en av dem som fått byta.
– Tidigare jobbade jag på Coop: s färskvaruterminal i Västerås. Nu jobbar jag på Cilab: s färskvaruterminal i Västerås. Det är ingen skillnad för mig som arbetstagare, säger han.
Det mest positiva med bildandet av ett gemensamt varuförsörjningsbolag tycker Lennart Wallkulle är man har enat kooperationen i Sverige.
– Något negativt kan jag inte se. Men det är självklart alltid en risk när man bryts ut som ett eget bolag. Det blir lättare för Coop att sälja varuförsörjningen om de vill det, säger han.
Cilab kommer att komplettera de gemensamma nordiska inköpen som görs via Coop Norden.
Parallellt omvandlas Coop Norden till ett renodlat inköpsbolag, medan butikerna i Sverige, Norge och Danmark ska ägas nationellt.