Den borgerliga regeringen planerar att riva upp flera av ändringarna i lagen om anställningsskydd (las) som skulle ha trätt i kraft den 1 juli. Andra ändringar införs i stället.
En viktig förändring är att arbetsgivare ska få använda ”fri visstidsanställning” i två år i stället för 14 månader. Den som varit visstidsanställd hos samma arbetsgivare i två år inom en femårsperiod blir normalt fast anställd. En eventuell provanställning på sex månader ska dock inte längre få räknas in i den totala anställningstiden för att nå de två år som krävs för fast jobb. Med andra ord kan man få jobba i två och ett halvt år innan man når den anställningstrygghet som en tillsvidareanställning innebär.
– Tjugo procent av våra medlemmar har tidsbegränsade anställningar. De får en ännu otryggare tillvaro nu, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.
I sitt remissvar på regeringens förslag pekar Handels på att den som har tidsbegränsad anställning hamnar i beroendeställning i förhållande till arbetsgivaren och får en svagare ställning än andra anställda. Det blir svårt att planera både arbets- och privatlivet och man tärs av en ständig oro för ekonomin. Förutom ungdomar har kvinnor och personer med utländsk bakgrund oftare än andra grupper tidsbegränsade anställningar. De drabbas därför hårdast av regeringens förslag.
– Regeringen gick till val på att inte försämra arbetsrätten. Men vad här det här då? Hyckleri! säger Lars-Anders Häggström.
Möjligheten till säsongsanställning, som var på väg att avskaffas, blir kvar. Regeringen vill också riva upp beslutet att en vikarie eller visstidsanställd ska få förtur till återanställning redan efter sex månaders anställning under två år. Tolv månader under tre år ska det vara även i framtiden.
Förturen ska dock gälla i tolv månader i stället för dagens nio. Detta välkomnar Handels.
Ett annat förslag som Handels ser positivt på är att två år som vikarie inom en femårsperiod ska ge fast jobb. I dag gäller tre års vikariat inom fem år.