Medlemsminskningen under januari är lika stor som under hela förra året. Tillbakagången var väntad med tanke på den kraftiga höjningen av avgiften till a-kassan som regeringen beslutat om. Av dem som gått ur facket har 1500 personer valt att stanna kvar i a-kassatn.
– Jag tycker inte att man kan kalla det för ett ras, men visst ser vi allvarligt på att människor väljer att gå ur facket. En stark fackföreningsrörelse är nödvändigt för att förhandla fram bra villkor för arbetstagarna, säger Handels förbundssekreterare Gustav Holmlund.
Samtidigt som det totala medlemstalet sjunker fick Handels under januari fler nya medlemmar än vanligt. De 904 nyinträden som registrerades är 23 procent fler än i januari förra året.
Handels planerar att intensifiera värvningen av nya medlemmar på arbetsplatserna. Den årliga uppsökarkampanjen under vecka 6 är ett första steg.