Den möjlighet butiker i dag har att portförbjuda snattare är i praktiken verkningslös, eftersom snattaren inte bryter mot någon lag om han eller hon ändå går in i butikslokalen. Justitieminister Beatrice Ask (m) vill att snattare som trotsar tillträdesförbud ska kunna dömas för brott.
– Det handlar om personer som upprepade gånger trakasserar en affär genom att stjäla, inte om enstaka fall, säger Beatrice Ask till SVT:s Rapport.
Överåklagare Gunnel Lindberg har fått regeringens uppdrag att utreda hur lagen ska kunna utformas. Tanken är att den nya lagen ska likna idrottens så kallade huliganlag, som infördes 2005. Den ger idrottsklubbar möjlighet att begära att en åklagare förbjuder en person att besöka ett idrottsarrangemang.
Snatterierna i svenska butiker uppgår till omkring sju miljarder kronor om året.