Allt fler anställda får hjälp av juristerna på LO-TCO Rättsskydd att driva processer mot sin arbetsgivare eller mot försäkringskassan. De 14 LO-förbunden ökade förra året antalet nya ärenden med 12 procent jämfört med året innan. Handels hade 80 nya fall hos rättsskyddet, vilket tvärtom är 18 procent färre än 2005.
En sammanställning i LO-Tidningen visar att Elektrikerna har flest ärenden hos rättsskyddet i förhållande till sin storlek: 2,56 nya fall per tusen medlemmar. Handels ligger i botten av tabellen med 0,55 fall per tusen medlemmar. Lägre än så ligger endast Transport, som dock till skillnad från Handels en egen förbundsjurist som tar hand om de flesta ärendena.
Johnny Håkansson, Handels ombudsman med ansvar för rättstvister, är nöjd med bottenplaceringen.
– Skitbra! Det beror på att våra lokalombudsmän är duktiga på att förhandla med arbetsgivarna så att ärendena inte behöver drivas i domstol med hjälp av juristerna på rättsskyddet, säger Johnny Håkansson.
Att Handels skulle vara mer restriktivt än andra förbund med att bevilja rättsskydd förnekar han bestämt.
– Det händer bara två-tre gånger om året att vi nekar någon konsultation.
Rättsskyddsärendena kostade förra året Handels 2,3 miljoner kronor. Processerna resulterade i att medlemmar fick ersättning på sammanlagt 3,7 miljoner. Det är avsevärt sämre ”utdelning” än 2005 då medlemmar fick ut 68 miljoner kronor i ersättning genom rättsskyddet.
De flesta ärenden som Handels lämnar till rättsskyddet gäller felaktiga uppsägningar eller krav på lön och semesterersättning.