För några veckor sedan avbröt Handels sin medverkan i säkerhetsgranskningen kring införandet av banktjänster på 7-eleven och Pressbyrån. Handels anser att ägare, Reitan Servicehandel, inte tar hänsyn till fackets synpunkter.
– Riskbedömning ska ske enligt Arbetsmiljöverkets arbetssätt. Den metod som Reitan använde uppfyller inte det, sa Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren då till Handelsnytt.
Nu har förbundet skickat ett brev till Arbetsmiljverket, där man påtalar bristerna i Reitans säkerhetsarbete. ”7-eleven och pressbyrån riskerar personalens liv och hälsa när företaget inför Western Unions banktjänst och Kontantens uttagsautomater i butikslokalerna. Dessa tjänster kräver att mängden kontanter ökas till mycket stora summor i butikerna. All erfarenhet visar att stora mängder kontanter innebär att riskerna för grova rån ökar.” säger Tommy Tillgren i brevet.
Arbetsmiljöverket registrerade Handels brev idag fredag, men det är ännu inte klart vem på verket som ska ta hand om det.