Senast Handels hamnade i konflikt var för 12 år sedan, år 1995 med Toys R Us. I dag, den 12 februari 2007 sätts Make Up Store i Kristianstad i blockad eftersom ägaren, en franchisetagare, vägrar teckna kollektivavtal. Arbetsgivaren betalar avtalsenliga löner och försäkringar. Men säger att hon inte vill skriva på för att hon reagerar mot fackets metoder. Hon kallar dem maffiametoder och trakasserier, säger att hon känt sig hotad och undrar om blockaden beror på att hon är invandrare och kvinna.
– Facket har sagt att om jag inte skriver under ska de sänka mitt företag. Så beter man sig inte. Kollektivavtalet i sig är en bra grej så för mig handlar det inte om det, det handlar om hur de beter sig. Väldigt illa. Rent fult. Lågt. Det är som om man inte lever i ett civiliserat land, säger Victoria Frankenius¸ franchisetagare på Make Up Store, till Handelsnytt.
Hon säger att hon skulle ha skrivit på om facket använt ”ett fint och mänskligt sätt”. Ombudsman Per Sandquist som har varit Handels huvudperson i förhandlingarna tycker inte att de gått för hårt fram.
– Om hon påstår att vi agerat på ett hotfullt sätt påstår jag att det är lögn. Vi har inte hotat, inte annat än att vi sagt att hon kan tas i konflikt, och det är ju ett hot. Att vi har sagt att vi ska sänka hennes företag, de orden har vi inte uttryckt. Och att konflikten skulle bero på att hon är invandrare och kvinna är fullständigt nonsens. Men visst kan det vara svårt för henne att stå emot i media, hon får ju poäng.
Victoria Frankenius har reagerat på att hon ska teckna kollektivavtal när hon redan följer det. Varför ska hon det?
– Nu följer hon avtalet, men så var det inte bara för ett halvår sedan. Det är inte tillräckligt att arbetsgivaren säger sig följa avtalet. Det finns nämligen ingen lag som reglerar till exempel minimilöner, utan avtalet är en garanti för att det inte är upp till arbetsgivarens godtycke att ha bra villkor. Ytterst handlar det om arbetsplatsdemokrati. Det är inte annorlunda mot att du hyr en lägenhet och vill ha ett hyresavtal.
Under slutet av 2006 och början av 2007 har de fackliga blockaderna avlöst varandra. De två mest uppmärksammade stod mellan Hotell- och restaurangfacket och salladsbaren Wild´n fresh i Göteborg. Det andra mellan Skogs- och träfacket å ena sidan och Ji-Ma Produktion och Skandro Trades i Smålandsstenar å andra. Det första med en ung kvinna som nyss startat företaget, men efter två månaders blockad gav upp och sålde verksamheten. Det andra handlade om religiös övertygelse. Arbetsgivarna är med i den kristna rörelsen Plymouthbröderna och vill inte teckna kollektivavtal med hänvisning till andra korintierbrevet: ”Gå inte i par med de otroende.”
Konflikten mellan Handels och franchisetagaren på Make Up Store har på samma sätt fått mycket uppmärksamhet i lokala media sedan Handels la ett varsel 18 januari. Det är inte bara arbetsgivaren som Handels tampas med, det är också bilden av facket i stort som framträtt efter att flertalet förbund haft blockader mot småföretagare.
– Vi har den massmediala bilden att kämpa mot. Vi framstår som det stora stygga facket som trycker ner den lilla lilla arbetsgivaren som gör allt för att de anställda ska ha det bra. Som hon säger i alla fall. Hon har haft framgång i att frammana en bild av sig själv som liten och späd, som ett offer för den fackliga organisationen. Lite som Davids kamp mot Goliat, säger Per Sandquist.
Varför man skulle göra skillnad på små och stora arbetsgivare, att de små inte skulle behöva teckna kollektivavtal förstår han inte.
– Många av Handels medlemmar jobbar på små arbetsplatser, varför ska de ha det sämre? Med en sådan ordning skulle det bli en förskjutning av konkurrensen, den lilla arbetsplatsen på hörnet kan konkurrera med lägre löner.
Varför blockaden skapar så upprörda känslor tror han dels beror på en ”beklämmande okunskap om vad ett kollektivavtal innebär”.
– Man vet inte vad vi slåss för. Det kan vara en del i den antifackliga bilden.
En annan förklaring Per Sandquist ger är att en majoritet av tidningarna är borgerligt ägda.
– När det är fritt fram att på ledarsidan föra fram sina åsikter har vi svårt att hävda oss.
Make Up Store i Kristianstad är en av de tre arbetsgivarna i Skåne som varslades om stridsåtgärder den 18 januari. En av de andra arbetsgivarna har tecknat avtal, en tredje har gått med i Svensk Handel och därmed fått varslet uppskjutet till den 5 mars.