Handeln som arbetsplats kommer att studeras av forskare i en rad projekt framöver. Det är ett av två huvudteman i det forskningsprogram som Handelns utvecklingsråd (HUR) fastställde den 14 februari.
Från och med i höst kan forskare söka pengar för att studera olika aspekter på jobb i handeln. Det kan röra kompetensbehov, karriärmöjligheter, arbetsmiljö, jämställdhet, organisation och ledarskap.
Den första omgången forskningsmedel utlyses redan under våren. Då är temat Butiken som markandsplats. Studierna kan röra konsumeternas beteende eller teknik och säkerhet i butiken.
Bakom Handelns utvecklingsråd står arbetsgivarna och fackförbunden inom handeln. Företag som har kollektivavtal betalar tre öre per hundralapp till forskningen. Det väntas ge mellan tolv och femton miljoner om året.
Efter sommaren beslutar HUR:s stryelse om vilka forskare som får pengar i första omgången.