Det tycker de 8 000 löntagare som i en undersökning har fått sätta rimliga löner för tolv olika yrken. Den lägsta lönen tycker de att kassörskor bör ha, 19 000 kronor. Det är ändå något över deras faktiska månadslön som år 2005 var 16 600. Den högsta lönen anser de att läkare ska ha, 32 200 kronor.
De lägsta rimliga lönerna tillskrivs överhuvudtaget kvinnodominerade yrken – sjukvårdsbiträde, sekreterare, förskollärare, städare och kassörska. Högst lön bland dessa anser man att sjukvårdsbiträden bör ha, 21 400 kronor.
Av svaren framgår samtidigt att man tycker att kvinnor har för låga löner jämfört med män. Det anser 86 procent av de tillfrågade.
– Kravet på jämställdhetspott och höjda minimilöner i årets avtalsrörelse är mycket viktigt – både för att höja kvinnors löner, men också som ett erkännande av de löneorättvisor som faktiskt existerar, säger Handels utredare Ulrika Vedin i en kommentar.
Siffrorna baseras på LO: s undersökning Röster om facket och jobbet. 8 000 löntagare, såväl arbetare som tjänstemän, har fått svara på frågor om lön, lönesättning och löneskillnader.