A-kassetaket har inte höjts sedan 2002. Det har till och med sänkts, och allt färre får 80 procent av sin tidigare lön i a-kasseersättning. Därför utreder LO möjligheten att införa en inkomstförsäkring, vilken skulle täcka inkomstbortfallet.
LO-styrelsen kan inte ålägga något förbund att ha försäkringen, det avgör vart och ett. Inställningen mellan förbunden varierar. Livs har bestämt sig för försäkringen, medan Handels förbundsordförande Lars-Anders Häggström säger att han är ”försiktigt positiv”. Han är rädd att facket tar över statens ansvar.
– Om facket erbjuder en inkomstförsäkring så kommer inga politiker i världen att höja ersättningsnivåerna i a-kassan. Men vad är alternativet? Vi ser detta som en parentes tills dess att det kommer en ny regering.
Runt 40 procent av Handels medlemmar tjänar över a-kassetaket, 18 700 kronor, och skulle ha nytta av en inkomstförsäkring. Andelen är högst i Byggnads. Ska Handels lågavlönade kvinnor betala högavlönade mäns a-kassa?
– Vänd på resonemanget. Vem är förlorare på sikt om högavlönade medlemmar lämnar facket med argumentet, jag klarar mig själv? Då har vi förlorat som organisation. Det handlar om medlemsnytta och solidaritet. Det är som i ett förhållande, man kan inte bara vara med då det gagnar en själv, säger Lars-Anders Häggström.
Förutsättningen för att Handels ska säga ja till en inkomstförsäkring är att alla LO-förbund gör det.
– Ett stort försäkringskollektiv sprider riskerna, sänker premien och gör att det inte skiljer om man byter förbund.
Inkomstförsäkringen kan komma att garantera den arbetslöse 80 procent av den tidigare inkomsten de 200 första dagarna, och 70 procent i ytterligare 100 dagar. Hur många dagar försäkringen kan komma att gälla är dock inte beslutat.