Vid utgången av 2008 ska Svensk Kassaservice ha lagts ner. Det föreslår en promemoria från näringsdepartementet. Vilka aktörer som ska ta över deras tjänster kommer att upphandlas, men i promemorian nämns bland andra Ica och Coop som nya lösningar. Coop är ”försiktigt positivt” enligt informationschef Magnus Frisk, Ica är positivt. Ica-bankens vd Jörgen Wennberg säger att butikerna som kan komma att ta över tjänsterna ska utrustas med slutna kassasystem, men han ser inget behov av att avgränsa en del av butiken.
– Det ska gå lika snabbt som att köpa en Harry Boy i kassalinjen. Men mer kontanter är inget vi eftersträvar, jag tror inte att någon går ut med 20 000 i fickan, säger han och tror att kunderna kommer att göra mycket teknisk överföring, som att föra över pengar från kort till kort.
Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren är oroad över att handeln kanske tar över Svensk Kassaservice tjänster.
– De får inte bara flytta bank till butik, utan skapa en bank i butiken. Det måste finnas en säkerhetsaspekt, kanske ett avgränsat säkerhetsområde och glasväggar, säger han.
Tommy Tillgren drar paralleller till Handels pågående försök att förbjuda Western Unions betaltjänster och Kontanten AB: s uttagsautomater hos 7-eleven och Pressbyrån.
– Men Svensk Kassaservice tjänster är på en helt annan nivå. Det handlar om mycket större pengar, säger han.
Redan idag är Ica, KF och Axfood uppdragstagare för Svensk Kassaservice. Dessutom kan kunder hos Ica och Coop sätta in och ta ut kontanter i butiken, Ica-bankens kort tillåter uttag på 15 000 kronor. Och sedan 1 januari 2006 kan asylsökande få sin dagersättning via Ica-butiker. Tommy Tillgren är oroad över utvecklingen som ”smyger in i affärerna”.
– Det som började som Icas bonuskort kan man i dag ta ut 15 000 kronor med. Det här sker utan att Arbetsmiljöverket observerar det och det är inget Handels klarar själva, när det gäller säkerhet är det ett samhällsåtagande. Men det verkar viktigare när en snickare slår sig på tummen än när tjejer blir hotade och rånade i kassan varje minut.
Promemorian från näringsdepartementet har varit ute på remiss. Tanken är att riksdagen ska ta ställning till en proposition våren 2007.
De tjänster som promemorian föreslår att marknaden ska ta över från Svensk Kassaservice är grundläggande betaltjänster. Det innebär betalning av räkningar, uttag av kontanter och hantering av dagskassor för näringsidkare och ideella föreningar.