Icas bokslut för 2006 visar att vinsten ökar.
Rörelseresultatet låg på 2,3 miljarder kronor, en ökning med 18 procent från 2005. Fjärde kvartalet gick dock 40 procent sämre än föregående år.
På grund av Ica Sveriges goda resultat är knappt 100 miljoner kronor avsatta till resultatpremie och personalbonus. Ica uppger att bonusen ska gå till alla som är anställda i Ica Sverige, vilket omfattar bland andra de lageranställda. Butiksanställda, som är anställda av de enskilda handlarna, blir utan. Summan till var och en är ännu inte bestämd.