Det börjar på arbetsplatsen. För att kunna ta en plats i någon av fackförbundet Handels 20-tal avdelningsstyrelser behöver man erfarenhet av fackligt arbete på jobbet. Det får man genom att ha fackliga uppdrag i den ­lokala klubben.
Det är ytterst få personer med utomnordisk bakgrund som väljs till uppdrag i avdelningsstyrelserna, visar Handelsnytts granskning.
Ju mer facklig erfarenhet man har desto större blir chanserna att kunna utbilda sig och anställas som ombudsman i förbundet eller att få ett uppdrag i en avdelningsstyrelse och i förlängningen nå förbundets högsta ledning.
Grunden läggs alltså på varje enskild arbetsplats.
– I förbundets övergripande mål talar vi om att: ”De förtroendevalda ska spegla medlemmarna.” Sen är det upp till dem som väljer att ta fasta på det. Allt börjar på arbetsplatsen, när den lokala klubben väljs. Valberedningen har en nyckelfunktion. Men det är många faktorer att väga in som bransch, geografisk fördelning och inte minst vem man tycker är lämpligast för uppdraget, säger Gustaf Holmlund, förbundssekreterare på Handels.
Som ett led i detta arbete tar förbundet i vår fram en handlingsplan mot diskriminering och orättvisor på arbetsplatser och i organisationen.
Ulrika Vedin är utredare och projektledare:
– Handels har en lång tradition av att arbeta mot orättvisor i termer av klass och kön men inte, i lika stor utsträckning, när det gäller etnicitet. Vi ska fråga oss: ”Vad är diskriminering?” Man kan behöva ifrågasätta sig själv och försöka se med nya ögon på detta, säger hon.
”Inte hunnit i kapp”
Bland de drygt hundra ombudsmännen som är anställda av förbundet har få utomnordisk bakgrund. Tommy Tillgren, Handels andra vice ordförande och ansvarig i verkställande utskottet för personalfrågor, är trots allt optimistisk.
– Att bli ombudsman är ju inget snabbverk. Många av dem vi tar in har ju mellan tio och femton års erfarenhet av fackligt arbete. Det är där de utlandsfödda inte har hunnit i kapp ännu.
Han ser det mest som en tidsfråga innan medlemmarna med utländsk bakgrund i högre grad kommer ta plats som förtroendevalda och ombudsmän.
– Vi måste lyckas bättre med att få med kamrater med utländsk bakgrund i facken på arbetsplatserna. Processen är igång, det kommer att bli fler.
Nyligen blev det klart vilka tolv som ska få gå Handels ombudsmannautbildning – inte någon med utländsk bakgrund. Hur väl rimmar det med förbundets policy?
– Det handlar om att spegla medlemsgruppen. Det är grundtanken. Men det räcker ju inte med att ha utländsk bakgrund och att vilja bli ombudsman. Vi kräver gedigen facklig erfarenhet, säger Tommy Tillgren.
Bland de 72 sökande till årets ombudsmannautbildning hade bara ett fåtal utomnordisk bakgrund.
Källor: LO:s studie ”Andelen medlemmar
i facket med utländsk bakgrund 2004″,
avdelningarnas hemsidor under:
www.handels.se