Den 1 mars hade Handels drygt 165200 medlemmar. Sedan årsskiftet har siffran minskat med 4900 personer, eller 2,9 procent. Bland medlemmar i yrkesaktiv ålder är tappet på bara två månader hela 4 procent.
Handels ordförande Lars-Anders Häggström är bekymrad men inte chockad.
– Det här är vad vi hade väntat oss på grund av regeringens politik, säger han.
Den av riksdagen beslutade kraftiga höjningen av avgiften till a-kassan från januari har fått många att säga upp sitt medlemskap i facket. Av dem som gått ur förbundet sedan årsskiftet har dock över 3000 valt att stanna kvar som medlemmar i a-kassan.
Handels förbundsledning diskuterar just nu åtgärder för att vända den negativa medlemsutvecklingen.
Kvinnor och personer under 30 år är överrepresenterade bland dem som lämnar facket. Innan statistiken har analyserats närmare vill Lars-Anders Häggström inte kommentera vad det kan bero på.
En möjlig tolkning är dock att deltidsarbete och låga inkomster gör att kvinnor och ungdomar har allra svårast att klara att betala den höjda a-kasseavgiften. De hårdare villkoren för att få ersättning från a-kassan vid arbetslöshet gör också att vissa grupper helt enkelt inte har anledning att betala a-kasseavgiften.
Trots negativa totalsiffror har Handels under februari fått över 1300 nya medlemmar. De 424 nya medlemmar som värvades under vecka 6-kampanjen då 10000 arbetsplatser besöktes syns inte heller ännu i statistiken.