Efter intensiva satsningar på ökad säkerhet minskade antalet rån mot värdetransporter förra året. Utvecklingen är likartad för rån mot banker och större butiker. Men när det gäller spelbutiker är trenden den omvända. En våg av rån har de senaste månaderna drabbat spelbutiker i bland annat Stockholmsområdet.
Rånarna har varit beväpnade med skjutvapen eller kniv. Vid flera tillfällen har gärningsmännen slagit offret i huvudet med pistolkolven.
– En teori är att spelbutikerna blivit intressantare för rånare när säkerhetstänkandet blivit högre på andra håll, säger Pia Salenius på Arbetsmiljöverkets Stockholmsdistrikt.
Verket planerar en kampanj med inspektioner och information för att uppmärksamma säkerhetsfrågorna i spelbutiker. Det kan handla om att informera om Handels säkerhetsutbildning och föreslå åtgärder för att förbättra lås, larm och penninghantering.
– Det är också viktigt att på ett bra sätt ta hand om personal som blivit utsatt för rån, säger Pia Salenius.
Hon räknar med att myndighetens insatser ska inledas under april.
Spelföretaget Svenska Spel planerar för sin del åtgärder för att minska mängden kontanter i spelbutikerna.