Ofrivilligt deltidsarbete är ett allvarligt jämställdhetsproblem för kvinnor i detaljhandeln, medgav Svensk Handels vd Dag Klackenberg vid ett LO-seminarium om jämställda löner på internationella kvinnodagen den 8 mars.
– Där är vi beredda att göra något, sa Dag Klackenberg till Handelsnytt efter seminariet.
Vad Svensk Handel konkret är berett att erbjuda facket i de pågående avtalsförhandlingarna ville han dock inte kommentera.
Enligt Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren som deltar i förhandlingarna har arbetsgivarna ännu inte gett facket något konkret förslag på lindring av deltidsproblemet.
Handels avtalskrav är att heltidsjobb ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för alla som jobbar i handeln. Detta avvisade arbetsgivarna kraftfullt när förhandlingarna startade. Nu flaggar de alltså för att de är beredda att kompromissa om frågan.
Någon utjämning av löneskillnaderna mellan butiks- och lagerarbete lovar Svensk Handel däremot inte. Vid seminariet sa Dag Klackenberg att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män framför allt ska bekämpas på varje arbetsplats.
– Det går bara om man sätter sig ner på detaljnivå och jämför vad Pelle och Lotta gör på jobbet och vad de har i lön.
LO-förbundens överenskomna jämställdhetspott, som innebär högre lönekrav för avtalsområden med många lågavlönade kvinnor, är Dag Klackenberg skeptisk till.
– Löneläget mellan olika branscher är en fråga för marknaden, sa han.
Klackenberg ville inte uttala sig om huruvida han anser att dagens löneskillnad på 2000 kronor mellan den mansdominerade partihandeln och den kvinnodominerade detaljhandeln är skälig, eller vad arbetsgivarna i Svensk Handel är beredda att göra för att minska klyftan.