Varför är Handels engagerat i detta?
– Dels för att vi kallar oss en facklig feministisk kamporganisation. Med det menar vi att vi måste se både klass- och könsskillnader i arbetslivet och i samhället. Dels för vår kamp för allas rätt till ett arbete och en lön man kan leva på. Löneskillnader och sexhandel är båda uttryck för det ojämlika maktförhållandet mellan kvinnor och män.
Vad gör Handels för att förhindra sexhandeln?
– Det mest konkreta är att vi skrivit en motion till UNIs kongress, vår international. Vi uppmanar alla fackförbund att ställa sig bakom det vi tycker är orsaker och åtgärder, till exempel att bekämpa fattigdom, verka för jämställdhet och förändra mäns attityder. Det viktigaste är att jobba med att stoppa efterfrågan.
Vad kan Handels medlemmar göra?
– Diskutera frågan om jämställdhet generellt på arbetsplatsen. Det handlar om att uppmärksamma vem som pratar mest på personalmötena, vem som får mest lön. Det är inte en slump att det är kvinnor som pratar minst, som ligger lägst i löneligan och som är mest utnyttjade i sexhandeln – det finns ett samband som handlar om en pågående och systematisk underordning av kvinnor.
Hur firar du internationella kvinnodagen för övrigt?
– Jag kom hem från en tvåveckors semester i Thailand igår. Kommer kolla på en film, ta det lugnt och komma rätt i tidsomställningen.