Ökningen ser olika ut inom olika län i landet och inom olika förbund, visar en färsk rapport från IAF, Inspektionen från arbetslöshetsförsäkringen. För medlemmar i Kommunalarbetarnas a-kassa, till exempel, ökade antalet underrättelser om ifrågasättande med 25 procent, medan ökningen för medlemmar i Hotell- och Restauranganställda var 7 procent. För Handels a-kassas medlemmar var ökningen som genomsnittet, 18 procent.
Men medlemmar i Handels a-kassa tillhör ändå en av de grupper som är minst drabbade av ifrågasatt a-kassa. När det gäller hur många medlemmar per tusen ersättningstagare som fått sin a-kassa ifrågasatt var det 7,5 av 1000 medlemmar sista kvartalet förra året. Mest drabbade var medlemmar i Byggnads a-kassa. Dubbelt så många, eller 15 av 1000 medlemmar fick sin a-kassa ifrågasatt. Lika illa var det för Alfa-kassans medlemmar. På tredje plats kommer Transportarbetarna. Elva av 1000 medlemmar med ersättning från Transports a-kassa fick sin ersättning ifrågasatt sista kvartalet förra året.
Den vanligaste orsaken till att arbetsförmedlingen ifrågasatt om arbetssökande ska ha rätt till a-kassa beror på att han eller hon har sagt nej till ett jobb eller till ett arbetsmarknadspolitiskt program som arbetsförmedlningen erbjudit. De flesta ifrågasättanden leder till att a-kasseersättningen blir lägre. Andelen beslut som innebär att ersättningen upphör definitivt var mindre än 1 procent.
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, berättar i sin rapport att den största ökningen av ifrågasatt a-kassa inom en grupp gäller dem som är under 25 år. Dessutom drabbas män, i alla åldersgrupper, hårdare. Förklaringen till detta tror IAF är att kvinnor i större utsträckning än män har a-kassa vid sidan av deltidsarbete. Arbetsförmedlingen ifrågasätter inte lika ofta a-kassan för dem som jobbar deltid vid sidan av sin arbetslöshet jämfört med dem som är helt arbetslösa.