LOs styrelse beslutade igår om en särskild inkomstförsäkring. Beslutet innebär att LO tecknar ett ramavtal med Folksam som LO-förbunden sedan kan ansluta sig till. Enligt avtalet utgör inte LO-förbunden ett gemensamt försäkringskollektiv, vilket gjort Handels besviket. Förbundsordförande Lars-Anders Häggström sa till Handelsnytt 3/2007 att förutsättningen för att Handels skulle säga ja till en inkomstförsäkring var att alla LO-förbund gjorde det. Ett stort försäkringskollektiv skulle sprida riskerna, sänka premien och göra att det inte skiljde om man bytte förbund, menade han. I dag säger han att han känner en viss besvikelse, men att detta var det enda möjliga då enighet inte kunde nås. Han vill inte föregå diskussionen om Handels nu kommer att säga ja eller nej till försäkringen.
– Vi ska ha en egen beslutsprocess. Det är mycket som tyder på att förtroenderådet tar ställning i maj.
I dag ligger taket i a-kassan på 18 700 kronor i månaden, vilket innebär att de som tjänar över det inte får 80 procent av sin tidigare lön i a-kasseersättning. Detta är bakgrunden till Los utredning om inkomstförsäkringen vars syfte är att täcka bortfallet.
Runt 40 procent av Handels medlemmar tjänar över a-kassetaket på 18 700 kronor och skulle ha nytta av försäkringen. Med den skulle ersättningen vid arbetslöshet uppgå till 80 procent av inkomsten under 100 dagar, med ett tak på 34 000 kronor per månad.