Båda lagren har i dag Transports avtal. LO-styrelsens beslut innebär att de som jobbar på Elgigantens lager får byta fackförbund och avtal.
Ett hundratal fastanställda och uppemot 70 inhyrda jobbar på lagret som ligger på Torsvik utanför Jönköping och drivs av bolaget Elgiganten Logistics. Det ingår i samma koncern som sina enda kunder, handelsföretagen Elgiganten och PC City. Konstruktionen liknar den som andra handelsföretag, till exempel Ica, tillämpar. Därför ansåg LO:s utredare att det är Handels som ska ha medlemmar och teckna kollektivavtal på arbetsplatsen.
På Maersk Logistics i Göteborg är det annorlunda. Dels har Maersk containerverksamhet som normalt hör till Transports område. Dels bedriver bolaget lagerverksamhet i form av så kallad tredjepartslogistik som inte har anknytning till en viss butikskedja. Den största kunden är elektroniktillverkaren Canon. Visserligen är detaljhandelsföretaget Siba också en stor kund, men sammantaget väger det över för att Transport ska ha avtal och medlemmar på arbetsplatsen, ansåg utredarna.
LO:s styrelse antog förslaget enhälligt. Både Handels och Transports representanter i styrelsen var med andra ord med på noterna.
LO har inte tagit hänsyn till vilket avtal som är förmånligast för medlemmarna. Men Johan Ingelskog på LO säger att oenigheten mellan Handels och Transport har lett till att arbetsgivare har trott sig kunna välja kollektivavtal genom att vända sig till det fackförbund de helst vill samarbeta med.
– Vår förhoppning är att vi stänger den dörren med det här beslutet, säger Johan Ingelskog.
De anställda på Elgiganten är inte glada åt att behöva byta fackförbund och kollektivavtal, enligt Transports klubbordförande Kjell Bylund.
– Handels avtal har bättre ob-tillägg, men vi tycker det är bättre med en högre grundlön. Det är skit att förbunden inte kan enas. Det här har skett över huvudet på oss, säger Kjell Bylund.
Handels förste ombudsman i avdelning 9 Jönköping, Tony Kjellberg, tror tvärtom att de flesta anställda kommer att tjäna på bytet. Han hänvisar till Ikeas lager på Torsvik som vid årsskiftet bytte avtal från Transport till Handels.
– Där ökade lönerna med åtta procent på grund av de högre ob-tilläggen i vårt partihandelsavtal. Det borde bli något liknande på Elgiganten, säger Tony Kjellberg.
Nu väntar förhandlingar med arbetsgivaren och med Transport om vilka villkor som ska gälla och när bytet ska ske. De nya medlemmarna ska erbjudas information och medlemsutbildning för att känna sig välkomna till Handels. Tony Kjellberg ser också behov av samtal med Transports avdelning i Jönköping för att förbättra den infekterade stämning som rått mellan facken under tvisten.
– Transport har ju förlorat två av sina största arbetsplatser i Jönköping, så man får förstå att de inte är glada. Men två LO-förbund ska inte kasta skit på varandra. Medlemmarna måste stå skadeslösa, säger Tony Kjellberg.
Bakgrund:
Handels och Transport har i flera år tvistat om vilket fackförbund som har rätt att organisera medlemmar och sluta kollektivavtal på ett antal lager (se Handelsnytt 10/11 2006). Traditionellt är det Handels som har avtalsrätt på lager inom handeln. Men många handelsföretag låter numera logistikföretag sköta lagerhållningen. Dessa tillhör ofta Bilarbetsgivarna och har avtal med Transport.
Den 26 mars avgör LO-styrelsen organisationstvisten om två stora lager i Norrköping.