Kvinnan, som varit anställd i kooperationen sedan 1970-talet, har varit sjukskriven i långa perioder. År 2002 varslades hon om uppsägning på grund av vad arbetsgivaren kallade ”personlig arbetsbrist”. Efter förhandlingar med Handels drogs varslet tillbaka. Men 2005 blev kvinnan uppsagd av personliga skäl. Arbetsgivaren hänvisade bland annat till samarbetssvårigheter i samband med rehabiliteringen.
Kvinnan begärde stöd av facket för att stämma arbetsgivaren och få uppsägningen ogiltigförklarad av Arbetsdomstolen. Men förbundsstyrelsen nekade henne rättshjälp via fackets juridiska byrå LO-TCO Rättsskydd.
Medlemmen beslutade då att på egen risk själv driva ärendet med hjälp av en jurist. Eftersom Arbetsdomstolen bara behandlar tvister där ett fackförbund står bakom sin medlem var det tingsrätten som fick döma i tvisten.
Tingsrätten gav kvinnan rätt och förklarade uppsägningen ogiltig. Förutom skadeståndet på 50000 kronor tvingas Coop Sverige betala kvinnans rättegångskostnader på över 200000 kronor. Hon har nu fått sin anställning tillbaka.
Handels förbundssekreterare Gustaf Holmlund försvarar beslutet att inte bevilja kvinnan rättshjälp.
– Förbundsstyrelsen gör alltid en bedömning om det finns möjlighet att vinna en rättsprocess. Även om det visat sig fel med facit i hand var det en rimlig bedömning då, säger Gustaf Holmlund.