Som Handelsnytt tidigare skrivit har en promemoria från näringsdepartementet föreslagit att Svensk kassaservice ska vara nedlagt vid utgången av 2008. Nu har regeringen lämnat en proposition med samma innehåll som riksdagen ska ta ställning till.
Regeringen ser med glädje på utvecklingen av nya betaltjänster inom handeln. Propositionen nämner flera nya lösningar som vuxit fram under de senaste åren, bland annat att kunder hos Ica och Coop kan sätta in och ta ut kontanter, och att asylsökande kan få sin dagersättning via Ica-butiker. Mot bakgrund av denna utveckling anser regeringen att det är marknaden som i första hand ska ta över Svensk kassaservices tjänster.
Ica är positivt till att ta över. Ica-bankens vd Jörgen Wennberg har tidigare sagt till Handelsnytt att butikerna som kan komma att ta över tjänsterna ska utrustas med slutna kassasystem, men att han inte ser något behov av att avgränsa en del av butiken. Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren är oroad.
– De får inte bara flytta bank till butik, utan skapa en bank i butiken. Det måste finnas en säkerhetsaspekt, kanske ett avgränsat säkerhetsområde och glasväggar, har Tommy Tillgren tidigare sagt till Handelsnytt.
De tjänster som propositionen föreslår att marknaden ska ta över är grundläggande betaltjänster. Det innebär betalning av räkningar, uttag av kontanter och hantering av dagskassor för näringsidkare och ideella föreningar.