Det visar ett examensarbete som Ida Lindgren och Liselott Holst gjort vid Malmö högskolas studie- och yrkesvägledarprogram.
Studien bygger på en enkätundersökning med 104 svenska ungdomar mellan 19 och 30 år som arbetar ide bägge länderna. Frågorna gällde bland annat anställningsformer, facktillhörighet och inställningen till arbete.
– Att facktillhörigheten skiljer sig så mycket åt och att det är vanligare med fast anställning i Danmark var det som förvånade oss mest, säger Ida Lindgren.
Fackföreningsavgiften i danska HK Handel är högre än i svenska Handelsanställdas förbund. Men att det lägre medlemsantalet i Danmark enbart skulle vara en ekonomisk fråga tror inte Ida Lindgren.
– Ålder kan spela in, att man inte tänker på den trygghet som facket kan erbjuda. Man är så glad över sitt första jobb och tänker inte på att gå med i facket på en gång.
Undersökningen visar att det är många bland de svenskar som arbetar i Danmark som har fast anställning men som inte hunnit jobba så länge, vissa bara några månader.
– Att kolla upp facket är kanske inte det första man gör. Det så mycket annat att fixa i samband med flytten, många papper att ordna med, säger Ida Lindgren.
Trots att de anställda i Danmark inte jobbat så länge hade 90 procent fast anställning mot 62 procent i Sverige.
– Det är lättare att få ett jobb men större risk att bli arbetslös. Kanske inte är så jätteviktigt med facket när man lätt kan hitta ett nytt jobb, menar Ida Lindgren.
Vad fick er att vilja göra den här undersökningen?
– Kopplingen till vårt framtida yrke. Att man lyfte fram möjligheterna med Danmark. Det behöver lyftas fram ännu mer, säger Ida Lindgren.