IF Metalls treåriga avtal är värt i snitt 3,4 procent om året, varav 0,2 procent per år går till förbättrade avtalspensioner. Avtalens lägsta löner höjs dessutom rejält. Enligt IF Metalls beräkningar har förbundet fått igenom 87 procent av sina lönekrav.
– Industrin har fått en hyfsad uppgörelse. Det försvårar inte för oss, kommenterar Handels ordförande Lars-Anders Häggström.
I enlighet med LO-förbundens överenskomna jämställdhetspott är lönekraven högre för avtalsområden med många lågavlönade kvinnor. En 87-procentig utdelning skulle för Handels del ge löneökningar på 830 kronor per månad i detaljhandeln och 748 kronor per månad i partihandeln.
Hittills har arbetsgivarna i Svensk Handel ställt sig kallsinniga till alla extra lönekrav som motiveras med andel kvinnor eller jämförelser med mansdominerade branscher. Det lönebud de hittills presenterat – på internationella kvinnodagen den 8 mars – innehöll ingen tillstymmelse till jämställdhetsprofil räknat i kronor och ören. Både detalj- och partihandeln erbjöds i snitt 359 kronor i månaden mer per år i tre år.
Möjlig ammunition i Handels strid för ökad jämställdhet kan vara förbundets årliga lönestatistik. Den brukar publiceras i början av året, men årets rapport har förbundsledningen tills vidare valt att hålla inne med.
Svensk Handels vd Dag Klackenberg sa i fredags att företagen nog kan klara av nivån i industrins avtalsuppgörelse. Ett nytt förhandlingsbud till Handels såg på tisdagen dock ut att dröja.
– Vi är inte ens i närheten, sa Margareta Ternell, pressekreterare på Svensk Handel.
Handels krav på rätt till heltid för alla anställda i detaljhandeln lär bli oerhört svårt att få igenom. Sedan hotet om lagstiftning på området undanröjts i och med regeringsskiftet har arbetsgivarnas vilja att lösa frågan avtalsvägen minskat påtagligt. Dag Klackenberg har upprepade gånger talat om att ofrivillig deltid i detaljhandeln är ett problem som borde kunna lindras, men fackets förhandlare har hittills inte fått något konkret förslag i den vägen. Bland arbetsgivarna i handeln finns ett kompakt motstånd mot allt som liknar en inskränkning av arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.
Lika helig håller Handels å sin sida dagens konstruktion av ob-tilläggen. Medlemstrycket är massivt för att bevara systemet. Många medlemmar som Handelsnytt talat med svarar spontant att de är beredda att gå i strejk om Svensk Handel skulle framhärda i sitt krav att ta bort ob-tilläggen före klockan 20 på vardagar och klockan 15 på lördagar. Andra frågor där parterna står långt ifrån varandra är fackets krav på begränsning av andelen visstidsanställd och inhyrd personal, liksom arbetsgivarnas krav på en ny form av behovsanställning utan anställningstrygghet.
Förhandlingarna fortsätter i veckan alla dagar utom torsdag. Även lördag och söndag kan tas i anspråk vid behov. Båda parter uppger fortfarande att de siktar på ett färdigt avtal innan det gamla går ut den 31 mars. Samtidigt förbereder Handels för en eventuell konflikt. En strejk i påsk förutsätter ett konfliktvarsel senast tisdag den 27 mars.