I januari hoppade Handels av säkerhetsgranskningen eftersom man ansåg att företaget inte tog hänsyn till fackets synpunkter. I februari krävde Handels att Arbetsmiljöverket skulle förbjuda Western Unions tjänster i servicebutikerna eftersom hanteringen av stora summor kontanter ansågs öka risken för grova rån.
Ett möte mellan Handels, Reitan och Arbetsmiljöverket har nu resulterat i att facket och företaget beslutat att samarbeta igen.
– Reitan ska skicka uppgifter om sina åtgärder för att öka säkerheten. Sen ska vi diskutera hur vi ska gå vidare, säger Jannika Fahlander, ombudsman på Handels.
Förbundet har dock inte formellt dragit tillbaka kravet på förbud mot betaltjänsterna. Arbetsmiljöverket har heller inte formellt tagit ställning till kravet.