Från årsskiftet till 28 februari hade tre procent, 5 684 personer, gått ur Handels a-kassa. Det visar statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. Medlemsantalet låg sista februari på 172 906 medlemmar.
– Det är en oroande utveckling. Dessutom vet vi att det finns ett stort mörkertal – det är många som inte betalat den förhöjda medlemsavgiften och som kan strykas efter två månader. Säkert ytterligare ett par tusen, säger Harald Petersson, Handels a-kasseföreståndare.
Alla 36 a-kassor i landet minskar sina medlemssiffror från årsskiftet till 28 februari, men storleken på tappen skiftar. I Hotell- och restauranganställdas a-kassa minskar medlemmarna med tio procent medan siffran för IF Metall bara är 0,2 procent. Sammanlagt har 78 506 medlemmar lämnat alla a-kassor under årets två första månader.
Det var i januari, efter ett riksdagsbeslut, som den höjda medlemsavgiften för icke-arbetslösa infördes. För en Handelsmedlem innebär det en höjning från 95 kronor till 346 kronor. Från 5 mars gäller också nya regler gällande a-kasseersättningen. De innebär att ersättningen sänks parallellt med antal arbetslösa dagar.