Parterna har avsatt fredag, lördag och söndag för förhandlingar.
– Vi kör från morgon till kväll och in på natten om det behövs. Skulle det inte gå så blir det nog svårt att gå vidare på måndag, säger Tommy Tillgren.
På tisdag måste Handels varsla om konflikt om man vill ha strejkvapnet osäkrat inför påskhandeln. Men inriktningen är att nå en uppgörelse redan i helgen.
Tommy Tillgren beskriver förhandlingsklimatet som gott. Parterna har nått enighet om ett antal allmänna villkor, som de dock inte vill precisera. De tyngsta förhandlingsfrågorna återstår, bland annat löneökningar, ob-tillägg, rätt till heltid och begränsning av andelen inhyrd arbetskraft.
Enligt Tommy Tillgren har Svensk Handels förhandlare visat viss förståelse för LO-förbundens jämställdhetspott, som innebär högre lönekrav för kvinnodominerade avtalsområden som detaljhandeln.
– De har förstått LO-konceptet. Frågan är vad det betyder i praktisk handling. Det ska vi prova nu.
Utan jämställdhetsprofil kan Handels knappast skriva under ett avtal. Medlemmarna i den kvinnodominerade detaljhandeln, där medellönen ligger 2000 kronor under den mansdominerade partihandeln, förväntar sig ett tydligt steg mot utjämning.
Detaljhandelsavtalet ser ut att bli normgivande för hur LO:s jämställdhetspott kommer att tillämpas på arbetsmarknaden i årets avtalsrörelse. Därför är det flera kvinnodominerade fackförbund som med spänt intresse följer förhandlingarna i handeln.
Karin Vedlin på Ikea i Kållered ingår i förhandlingsdelegationen som ska ta ställning till avtalsförslagen i detaljhandeln. Hon ser två måsten för att hon ska kunna godkänna ett avtal.
– Vi kan inte vika oss i ob-frågan. Det har jag inte medlemmarnas mandat för. Dessutom måste det bli en satsning på lägstalönerna, säger Karin Vedlin.
Arbetsgivarsidans förhandlare vill inte kommentera förhandlingsläget offentligt.