Striden om lönerna i handeln fördes i helgen upp på en nivå högt över matbutiker och modevaruhus. Det handlar om hur LO-förbundens satsning på jämställda löner ska förverkligas på arbetsmarknaden i årets avtalsrörelse. Uppgörelsen mellan fack och arbetsgivare följs därför med spänt intresse av parterna på andra kvinnodominerade avtalsområden, bland annat inom tjänstesektorn.
De som hindrar ett avtal, ledamöterna i Svenskt Näringslivs styrelse, är företagsledare i andra branscher än handeln. Därför har Handels valt att begära sympatiåtgärder från andra fackförbund.
LO:s avtalssekreterare Erland Olausson sa till Handelsnytt på söndagen att Handels kan räkna med stöd.
– Uppgörelsen ligger på en nivå som LO-förbunden är överens om.