Treåriga avtal.

Detaljhandeln får löneökningar de tre åren på 764, 795 och 876 kronor.
Totalt 2 435 kronor på tre år. Genomsnitt 812 kr/år. Det motsvarar 4,34 procent per år. (Industrin fick 3,2 procent)
Partihandeln får 717, 748 och 825 kronor.
Totalt 2 290 kronor på tre år. Minimilönerna höjs med samma belopp.Fördelningen är 60 procent garanterad höjning, 40 procent en pott som fördelas på arbetsplats­en.

Varje butiksanställd garanteras varje år 16 sammanhängande ledigheter över lördag-söndag. (Istället för 12 idag.)

Övertidsersättningen i parti­handeln blir samma som i detaljhandelsavtalet. Det är en liten försämring mot idag.

Avtalspensionen förbättras.

Föräldralön införs. Både män och kvinnor har rätt till 10 procent av lönen i två månader under föräldra­ledighet.

Fackliga krav som föll bort:

Butiksanställdas rätt till heltid.

Två extra semesterdagar för trotjänare över 45 år.

Begränsning av andelen
inhyrd arbetskraft.

Arbetsgivarkrav som föll bort:
Ändrat ob-system i butiker.

Slopat fackligt veto mot arbetstidsändringar på lager.

Ny otrygg anställningsform (behovsanställning).