-En absurd situation, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.
Nog var det en sensationell vändning som avtalsförhandlingarna mellan fackförbundet Handels och arbetsgivarna svensk Handel tog i helgen.
På lördagen enades parterna om ett treårigt avtal som Lars-Anders Häggström beskrev som det bästa på mycket länge och ett historiskt genombrott för en utveckling mot jämställdhet på svensk arbetsmarknad. LO-förbundens överenskomna jämställdhetspott hade fått genomslag. Löneökningarna inom den kvinnodominerade detaljhandeln låg klart över de nivåer som slagits fast i avtalen inom industrin i veckan innan. Samtidigt fick även den mansdominerade partihandeln en bra uppgörelse.
Minimilönerna skulle höjas rejält. Avtalspensionen skulle förbättras. Och arbetsgivarna hade gett upp sina attacker mot fackets främsta hjärtefrågor – ob-systemet i detaljhandeln och det lokala fackets veto mot arbetstidsändringar i partihandeln.
Lars-Anders Häggström var extra stolt över att avtalet förhandlats fram i konstruktiva samtal mellan fack och arbetsgivare utan inblandning av medlare.
– En seger för den svenska modellen, sa han.
Företagsledarna i Svensk Handels avtalsdelegation gav på lördagseftermiddagen sin välsignelse till uppgörelsen som organisationens chefstjänstemän förhandlat fram. Nu behövde Svensk Handel bara klartecken från Svensk Näringsliv. Arbetsgivarsidans organisationer är minst lika samordnade i avtalsrörelsen som fackförbunden är genom LO.
Men den centrala arbetsgivarorganisationen sa nej.
Församlingen där bland annat industrins branschföreträdare har stort inflytande vägrade godkänna att löneökningarna i detaljhandeln skulle bli klart högre än industrin. I det läget valde Svensk Handel att inte skriva under det avtal man själv förhandlat fram.
Beskedet slog ner som en bomb i det fackliga lägret på lördagskvällen. Handels inplanerade festmåltid på Hotel Sheraton ställdes in. Förhandlingsdelegationen skickades hem.
– Vi har förhandlat fram vår uppgörelse. Det finns inget mer att förhandla om, säger Lars-Anders Häggström.
De närmaste dagarnas utveckling kan komma att bjuda på flera absurda inslag. På måndag tänker Handels varsla om konflikt inför påskhandeln – trots att man alltså är överens med de företag man nu riktar stridsåtgärder mot.
Konfliktvarsel resulterar normalt i att Medlingsinstitutet inkallar medlare. Frågan är bara hur medlarna ska kunna lansera ett kompromissförslag när parterna redan från början vill samma sak.
Striden har med ens förts upp på en nivå högt över matbutiker och modevaruhus. Det handlar om hur LO-förbundens satsning på jämställda löner ska förverkligas på arbetsmarknaden i årets avtalsrörelse. Uppgörelsen mellan fack och arbetsgivare följs därför med spänt intresse av parterna på andra kvinnodominerade avtalsområden, bland annat inom tjänstesektorn.
När dessutom de som hindrar ett avtal, ledamöterna i Svenskt Näringslivs styrelse, är företagsledare i andra branscher än handeln, infinner sig frågan om Handels tänker begära sympatiåtgärder från andra fackförbund? I så fall hotar en storkonflikt på svensk arbetsmarknad.
– Det är för tidigt att svara på, säger Lars-Anders Häggström.
Svensk Handels förhandlare meddelar genom pressekreteraren Margareta Ternell att de inte vill kommentera den uppkomna situationen före klockan 17 på söndag.
Svenskt Näringslivs vice vd Jan-Peter Duker meddelar via presschefen Lars Jilmstad inte heller han vill kommentera saken. Svenskt Näringsliv hänvisar till Svensk Handel.