Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström sa på måndagen att Medlingsinstitutet av hänsyn till samhällsekonomin bör försöka få Handels och Svensk Handel att sänka lönenivån i avtalet.
Lars-Anders Häggström säger att det färdiga avtalet ligger inom det löneutrymme som Konjunkturinstitutet slagit fast.
– För övrigt har Medlingsinstitutet också i uppdrag att möjliggöra löneutjämning mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden, säger Lars-Anders Häggström.
Claes Stråth, generaldirektör på det statliga Medlingsinstitutet, säger att han inte vill kommentera det akuta läget.
– Vår uppgift är att bidra till en lösning, inte göra uttalanden som kan skapa problem, säger han.
Hur Medlingsinstitutet ska lyckas medla mellan två parter som är överens vill Claes Stråth inte uttala sig om. Situationen är unik och han känner inte till något motsvarande i svensk historia.