Kongressen 2006 beslutade att från årsskiftet slopa regeln att man har rätt till konfliktersättning endast om man varit medlem i tre månader. Nu har man rätt till konfliktersättning om man varit medlem i Handels eller ett annat LO-förbund innan konflikten börjar. Ingen karenstid gäller längre.
– Ett för litet antal medlemmar ska inte vara ett hinder för att lyckas med en konflikt. Och med fler medlemmar stärks sammanhållningen på en varslad arbetsplats, säger Handels ekonomichef Sten Lundqvist.
Konfliktersättningen tas ur Handels strejkkassa på 550 miljoner kronor. Om det inte skulle räcka kan förbundet hämta ut 250 miljoner kronor från avdelningarna. Strejkkassan är så stor att alla Handels medlemmar kan strejka i sju dagar.
Senast Handels utnyttjade strejkkassan var 1995. Den konflikten kostade runt 40 miljoner kronor i konfliktersättning. Handels räknar inte med sju svåra år efter, eller om, den nyss varslade konflikten bryter ut.
– Vår trygghet är att vi hade konflikten 1995. Den var storleksmässigt likartad den vi står inför i dag. 40 miljoner är ingen stor del av det hela, säger Sten Lundqvist.
Om det inte blir konflikt ligger pengarna och väntar och växer.
– Någon gång kommer en konflikt igen. Strejkkassan är en styrka, ett argument i avtalsrörelsen, den visar att vi inte behöver vara oroliga för pengarnas skull. Men om man jämför med andra förbund, till exempel industriförbunden, är våra pengar en piss i Mississippi, säger Sten Lundqvist.
Pengarna i strejkkassan kommer från överskott under åren, ränteintäkter, avkastning på kapital, obligationer och aktier. Målet är att inget av medlemsavgifterna ska gå till strejkkassan.

Konfliktersättningen motsvarar lönen för den tid man skulle ha arbetat, plus semesterersättning minus skatt. För att få ersättning måste man anmäla sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen under strejkperioden. Om man tackar nej till ett erbjudet arbete får man ingen konfliktersättning under den tid arbetet skulle ha pågått.